Home Alcoi L’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) Polígon Cotes Baixes primera de la...

L’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) Polígon Cotes Baixes primera de la província d’Alancant en registrar-se

149
0
SHARE

L’EGM Cotes Baixes ja està en el registre autonòmic d’Entitats de Gestió i Modernització d’Àrees Industrials, és la primera de la província d’Alacant.

Al passat Ple celebrat l’1 d’octubre es va aprovar per unanimitat la Constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) Cotes Baixes.

Aquest és un pas essencial per a ser una Àrea Industrial Avançada. Ser una àrea industrial avançada suposa la possibilitat d’ajudes públiques i bonificacions fiscals, millores en les infraestructures que poden arribar des de diferents administracions o una major visibilitat d’aquestes zones per a atraure noves empreses.

El següent pas és comprovar que s’acompleixen tots els ítems necessaris per poder ser àrea industrials avançada. Cal que compten amb  nou  de les dotze dotacions de l’article 32 de la LLEI 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana (https://cindi.gva.es/documents/161328133/167413598/L_2018_14_va_L_2019_09.pdf/69b23b9d-a4a6-4a39-a00d-84cbe1751ba4) , entre d’altres podem destacar algunes com les instal·lacions per a la lluita contra incendis, amb un nombre suficient de boques d’aigua distribuïdes adequadament per l’àrea; accessos, vials i rotondes àmplies amb una amplària suficient per al trànsit de camions, xarxes de telecomunicacions de banda ampla, sistema de recollida selectiva i gestió de residus o establiment de restauració, entre d’altres.

És d’obligatori tindre xarxes de telecomunicacions de banda ampla— i disposar, a més, almenys de nou de les dinou dotacions addicionals, de l’article 33, zones, públiques o privades, reservades i senyalitzades adequadament per a l’aparcament de camions, zones habilitades fora dels vials per a l’aparcament d’altres vehicles, zones verdes i d’equipament mantingudes adequadament, que tinguen una  superfície que supere almenys en cinc punts percentuals  el mínim exigit per la normativa urbanística i incloguen zones d’ombra i mobiliari urbà,  servei de transport públic per a accedir a l’àrea, rutes de vianants i carrils bici dins l’àrea que fomenten  el desplaçament intern sense vehicles de motor, estació de servei o Infraestructura per a abastiment a vehicles elèctrics, entre d’altres.

«En breu ens reunirem amb representant de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) Cotes Baixes, per comprovar punt per punt que ja tenim els requisits necessaris per poder demanar que Cotes Baixes siga un Àrea Industrial Avançada. Des del nostre Govern, hem treballat, treballem i treballarem perquè Alcoi seguisca sent una ciutat industrial i per això tractarem de seguir millorant els nostres polígons i seguir les indicacions del Pla d’Impuls Industrial», ha ressaltat el regidor d’Industria, Jordi Segura.

BENEFICIS RESPECTE A LA PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ÀREES INDUSTRIALS AVANÇADES

Tal i com marca la llei, les empreses industrials instal·lades o que es  pretenguen instal·lar en les àrees industrials avançades podran acollir-se  als beneficis fiscals en les modalitats de l’impost de transmissions  patrimonials oneroses i actes jurídics documentats establides en aquesta llei.

A més les àrees industrials avançades tindran beneficis següents per a la promoció exterior:

  1. a) Es destacaran especialment en el mapa d’àrees industrials de la Comunitat i s’hi detallaran els beneficis fiscals aplicables a les empreses instal·lades o que es pretenguen instal·lar en aquesta àrea.
  2. b) Es consideraran prioritàries en qualsevol document promocional per a la venda de sòl industrial que gestione la conselleria amb competències en indústria.
  3. c) Seran presentades individualment i especialment com a ubicació industrial estratègica en esdeveniments comercials i altres iniciatives de promoció organitzats per la Generalitat o amb la seua participació, tant a escala nacional com internacional.