Home Alcoià Les ajudes a la rehabilitació energètica d’immobles arriben a 17 localitats alacantines...

Les ajudes a la rehabilitació energètica d’immobles arriben a 17 localitats alacantines de menys de 5.000 habitants

0
SHARE
Un home observa els diferents nivells d'eficiència energètica en edificis.

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha concedit un lot d’ajuts per valor de 3,4 milions d’euros per donar suport a un total de 79 projectes en el marc del Programa de Rehabilitació Energètica a poblacions de menys de 5.000 habitants (PREE5000). A través d’aquest programa, Ivace+ i Energía recolza, amb ajuts propers al 70%, les mesures d’eficiència energètica a façanes, instal·lacions tèrmiques i il·luminació, així com l’ús d’energies renovables.

Dels projectes recolzats fins ara, 79 es troben en municipis de la província de València, 34 corresponen a Castelló i els 17 restants se situen a Alacant. Gràcies a la implantació de les mesures contemplades, s’aconseguirà un estalvi energètic superior al 65 % del consum final d’energia de mitjana i, tal com ha explicat la consellera, “després de l’execució de les reformes lligades a l’eficiència energètica, més de la meitat dels habitatges arriben a la qualificació energètica A o B, és a dir, les qualificacions més grans”.

En aquest sentit, Nuria Montes ha incidit en l’elevat grau de suport que ofereix Ivace+i, amb un percentatge d’ajuda respecte a la inversió que supera el 70% de mitjana i que, en alguns casos, arriba fins al 100 %. Al costat dels “evidents beneficis mediambientals i econòmics derivats de l’estalvi energètic”, la titular d’Innovació ha recalcat que la transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero “obri importants alternatives i oportunitats d’inversió i ocupació”.

Cal destacar que Ivace+i Energía ha ampliat fins al 31 de juliol de 2024 el termini per acollir-se a aquest programa que persegueix impulsar la sostenibilitat dels edificis existents a la Comunitat als municipis de repte demogràfic, recolzant econòmicament la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació i l’envolupant tèrmica, és a dir, façanes, cobertes, finestres, etc., així com la utilització d’energies renovables per a calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

Requisits i quantia de les ajudes

Per a poder beneficiar-se d’aquestes ajudes, que estan finançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU, les accions que es facen han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica i una reducció del consum d’energia primària no renovable d’al menys un 30% de l’habitatge o edifici que es rehabilite.

Poden beneficiar-se tant els particulars com les comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de serveis energètics (ESE’s), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques. A més, el PREE5000 pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d’energies renovables o comunitats ciutadanes d’energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més comptaran un ajut addicional de fins a un 20%.

Les ajudes són, com a mínim, d’un 20-50% de la inversió energètica i eficientment realitzada, arribant fins a un 100% en rehabilitacions integrals d’habitatges amb criteri social i que assoleixin una alta qualificació energètica amb la reforma. En el cas del criteri social, l’ajut es pot incrementar als edificis d’habitatges de protecció pública o situats a les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals.

Pel que fa a l’ajut addicional per eficiència energètica s’aplica en actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica A o B, a l’escala de CO2, o bé incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida. Finalment, l’ajuda addicional per actuació integrada s’aplica als edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d’actuació, sempre que una siga sobre l’envolupant tèrmica. També tenen dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins una comunitat d’energies renovables o una comunitat ciutadana d’energia.

Accions susceptibles de suport

Les accions susceptibles de suport s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica -façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc…-, millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses a cadascuna de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d’habitatge, qualsevol altre ús -administratiu, sanitari, docent, cultural, etc…-.