Home Alcoi S’adjudica la segona fase de rehabilitació del Museu de Camilo Sesto d’Alcoi

S’adjudica la segona fase de rehabilitació del Museu de Camilo Sesto d’Alcoi

0
SHARE
Disseny de la Façana Principal de l'edifici

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat hui la classificació feta pel personal tècnic de la Mesa de Contractació i ha requerit a l’empresa que ha obtingut millor puntuació perquè presente la documentació pertinent per formalitzar l’adjudicació de les obres de la segona fase de la rehabilitació del Museu de Camilo Sesto.

L’empresa adjudicatària és Cantó Obras SL i té 10 dies per presentar tota la documentació. S’ha adjudicat per 558.229,37 euros i el termini màxim d’execució és de dotze mesos des de l’inici de les obres, que està previst per a l’últim trimestre d’enguany, quan acabe la primera fase. Tota la informació sobre el procés de contractació i el projecte es pot consultar en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcoi.

La segona fase del Museu de Camilo Sesto, que quedarà situat en El Camí 44, en l’edifici de l’antic asil, comprèn principalment intervencions estructurals, de rehabilitació energètica, instal·lació d’ascensor, instal·lacions elèctriques i de climatització, i acabats, tant portes com finestres, sanitaris i lavabos.

L’empresa adjudicatària durà a terme les tres millores proposades en el plec de condicions sense cap càrrec sobre les arques municipals. La primera d’elles consisteix en els treballs de millora de la banda per als vianants accessible en l’accés al futur museu. Aquesta millora pretén l’ampliació de la banda per als vianants que discorre per la façana d’accés al futur museu, amb una superfície plana i uniforme i amb un material antilliscant i resistent. Es pretén també, la plantació de nou arbrat i mobiliari urbà.

Per part seua, la segona millora consisteix en els treballs de millora del vial d’accés al futur museu. Aquesta actuació pretén millorar la capa de rodadura d’asfalt del vial d’accés al futur museu, incrementant així la seguretat i comoditat tant dels conductors com dels vianants en els passos i prolongant la vida útil del paviment. Previsiblement, amb l’obertura del museu s’incrementarà el trànsit en la zona per l’arribada d’autobusos turístics així com vehicles privatius dels visitants, per la qual cosa amb la millora es renovaria l’estat de l’asfalt en l’àmbit d’entrada.

Finalment, la tercera de les millores consisteix en els treballs de subministrament i instal·lació d’interfície d’integració amb BMS. És a dir la instal·lació d’un sistema que permeta l’automatització i el control centralitzat del sistema de climatització per a convertir-lo en edifici intel·ligent. Amb la instal·lació d’aquest sistema es contribueix a l’estalvi energètic reduint les despeses de facturació així com els costos d’explotació, millorant les condicions d’utilització i confort de l’edifici.

Actualment estan en marxa les obres de la primera fase de rehabilitació d’aquest immoble patrimonial per a convertir-lo en el Museu de Camilo Sesto. Els treballs estan molt avançats i s’han centrat en la consolidació, millora de l’accessibilitat i solucionar els problemes de salubritat en la coberta, com també s’està actuant en l’estabilitat dels elements estructurals, i com a millora aportada per l’empresa s’intervé en les bigues del faldó de la coberta al pati.