Home Alcoià Un total de 35.647 empreses es veuran beneficiades amb les ajudes directes...

Un total de 35.647 empreses es veuran beneficiades amb les ajudes directes del Pla Resistir Plus

656
0
SHARE

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha rebut 22.264 sol·licituds per participar en la segona fase del Pla Resistir Plus, que sumat a les peticions de la primera fase, permetrà que un total de 35.647 empreses es beneficien de les ajudes directes d’aquest pla que busca reforçar la solvència i garantir la liquiditat del teixit productiu valencià més afectat per la COVID-19.

“La xifra de peticions posa de manifest l’interès de les empreses valencianes per aquestes ajudes i l’obligació de l’administració d’ajudar per enfortir i garantir la seua viabilitat fins que es consolide la recuperació econòmica” ha apuntat el conseller Soler després de recordar que en aquesta segona fase totes les empreses que compleisque els requisits d’elegibilitat podran rebre ajudes de fins a 200.000 euros per cobrir deute pendent a proveïdors o amortitzar anticipadament els seus préstecs.

“El nostre objectiu que és les empreses viables abans de la pandèmia segueisquen sent-ho, i per això tota ajuda és poca”, ha reiterat Soler, qui s’ha compromès a que des de la Conselleria s’agiliten tots els tràmits “per poder resoldre el més aviat possible i que els diners arriben al nostre teixit productiu en el menor termini de temps “.

Per a això, ha recordat el conseller, és fonamental que les empreses, una vegada obtinguen la cita prèvia, “continuen amb la tramitació i aporten tota la documentació necessària per poder resoldre favorablement”. En concret disposen de set dies naturals comptats a partir del dia indicat en la seua cita prèvia per formalitzar efectivament la seua sol·licitud. “La cita prèvia no és l’únic tràmit, sinó que un cop obtinguda han de continuar amb la tramitació dins el període de temps establert”.

En concret, els primers sol·licitants d’aquesta segona fase podran adjuntar la documentació a partir de dilluns 14 de juny a les 08.00 i serà necessària la signatura electrònica. El sistema ha donat un total de 7.200 cites per dies per a facilitar la tramitació i evitar incidències.

En aquest sentit, a més de les dades i domicili fiscal de l’empresa, els sol·licitants hauran de detallar la tipologia d’empresa o el seu sector d’activitat i realitzar una estimació objectiva de quantia sol·licitada, tenint en compte que és subvencionable el deute pendent amb creditors i proveïdors (IVA exclòs) així com el nominal del deute financer visqui amb entitats financeres tant públiques com privades.

“No volem que es perda ni un cèntim dels 647 milions d’euros que el Govern central ha destinat a la Comunitat Valenciana, perquè el que volem és precisament que la nostra economia isca reforçada d’aquesta difícil contextura de pandèmia i que les nostres empreses afronten la recuperació en les millors condicions financeres possibles “, ha assegurat Soler.

En aquesta fase, el Consell realitzarà un primer repartiment garantit de 4.000 euros entre totes les empreses que compleixin els requisits de caiguda de més de l’30% del seu volum de negoci i pertinença a algun dels 188 sectors econòmics inclosos. Aquesta quantia s’anirà augmentant fins a esgotar el crèdit disponible en funció de l’volum de deute declarat per cada empresa, de la seva grandària i de l’impacte de la COVID-19 en cada negoci. En qualsevol cas, l’ajuda màxima establerta en el Reial Decret 5/2021 que pot rebre una empresa és de 200.000 euros.

La dotació inicial planificada per aquesta segona fase és de 447 milions d’euros, als quals se sumaran tots aquells recursos que, un cop resoltes les ajudes de la primera fase -destinada a persones físiques i jurídiques que tributen per mòduls i de nova creació- , no s’hagen adjudicat.

“Estem en una situació excepcional i única i som conscients el desafiament a què ens enfrontem. Per això farem tot el possible perquè els 647 milions aportats pel Govern central per al pla Resistir Plus arribin de forma íntegra a les nostres empreses” ha reiterat Soler, qui a més ha incidit que “no només n’hi ha prou amb resoldre les ajudes, sinó que l’important és fer efectiu el pagament de la forma més ràpida possible”.

Primeres ajudes completades de la primera fase

Soler també ha fet balanç de les primeres 2.000 sol·licituds concloses primera fase d’el Pla Resistir Plus, atès que les 13.338 persones que es pertanyien per la seua tipologia d’empresa a aquesta primera fase van començar el dimecres 9 a aportar tota la seua documentació.

Així, fins al matí de divendres 11, s’havien completat 1.997 sol·licituds que per províncies es reparteixen 789 a Alacant, 233 a Castelló i 975 a València i per modalitat, una immensa majoria són autònoms i autònomes (1.759) enfront d’empreses (238)

Per manera de tributació, les sol·licituds principalment es corresponen amb negocis que tributen pel règim d’estimació objectiva o mòduls (1.638), 182 tributen pel règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i 177 a través del Impost de Societats o Impost de la Renda de no Residents (establiment permanent).

Finalment, de les sol·licituds presentades 413 són professionals o empreses de nova creació en 2019 i 20 són societats mercantils que han realitzat una modificació estructural (canvi societari, fusió, escissió, etc.) entre l’1 de gener de 2019 i al 31 de desembre de 2020.