Home Alcoi Alcoi tanca el pressupost de 2020 amb una execució del 90% i...

Alcoi tanca el pressupost de 2020 amb una execució del 90% i un resultat positiu de 705.000 euros

738
0
SHARE

L’Ajuntament d’Alcoi ha tancat aquest 28 d’abril el pressupost de 2020, amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 704.591 euros. El resultat pressupostari de l’exercici posa de manifest en quina mesura els recursos pressupostaris de l’exercici han sigut suficients per a finançar les despeses pressupostàries.

Encara que les dades de tancament pressupostari són positives, l’any 2020 s’ha produït un important descens dels ingressos provinents dels impostos a conseqüència de l’eliminació de diferents taxes o ajornament de pagaments i un significatiu augment de les despeses vinculades a capítol 4, com són les subvencions i diferents ajudes, dades que influiran en el nivell d’estalvi del consistori.

Ingressos i despeses

Analitzant les dades a efectes generals es pot observar que l’Ajuntament d’Alcoi ha mantingut un compliment general de les previsions tant de despeses com d’ingressos corrents del voltant d’un 90%.

En el cas de les previsions d’ingressos corrents on estan les taxes i impostos, hi ha un compliment del 93,68%, i es manté el nivell de recaptació del passat any amb un 87%. En el cas de despeses, si exceptuem les inversions parlem d’un compliment del 92%, i comptant-se hi ha un compliment general del pressupost de despeses del 70%.

Pel que respecta a les inversions, hi ha 5,3 milions executats d’un pressupost on es preveien inversions per 5,6 milions. En aquest apartat cal assenyalar que es ve d’una situació on els ajuntaments han estat limitats per la regla de la despesa que suposava que no es podia gastar més enllà del límit que fixava el ministeri. Açò ha provocat que els ajuntaments tinguen romanents pendents d’execució que per tant afecten els percentatges d’execució, a pesar que a la present liquidació el consistori ha executat pràcticament el mateix que es tenia pressupostat en inversions per al 2020.

Així mateix pel que fa al nivell d’endeutament, està en el 43%, un dels més baixos coneguts per aquest ajuntament, només superat el passat any amb un 41%.

Proveïdors

Respecte al termini de pagament als proveïdors, es paga de manera fluida, en menys dels 30 dies que marca la llei. L’any 2020 va acabar amb una mitjana que fixava en 9 dies el termini de pagament, tal com es pot comprovar al web del Ministeri d’Hisenda.

Romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria enguany és de -847.848,44 euros. No obstant cal incidir en què l’Ajuntament d’Alcoi té més de 3,3 milions d’euros amb drets de cobrament reconeguts i no ingressats, que a causa de la normativa no es poden computar i s’està obligat a qualificar-los com de dubtós cobrament de manera preventiva. Situació no obstant molt diferent dels 4,5 milions d’euros que tenia aquest ajuntament a conseqüència de la gestió de governs anterior.

Regla de despesa

Respecte a l’estabilitat pressupostaria i regla de la despesa, s’ha de recordar que enguany el Congrés va aprovar la suspensió dels objectius d’estabilitat i deute, així com la regla de la despesa, per tal de permetre que se superen els límits de dèficit estructural i volum de deute públic. L’Ajuntament va incomplir l’any passat la regla de la despesa en 3,3 milions. Enguany es milloraria i es passaria a 1,3 milions. Aquesta dada de l’estabilitat enguany s’explica pels drets de cobrament que té reconeguts l’ajuntament i que no ha ingressat com a conseqüència per exemple del retardament en el cobrament de diferents impostos.

Pressió fiscal

Aquestes mesures conjuntament amb la reducció del tipus de l’IBI al tipus més baix des de l’any 1992, o de l’IAE per a empreses ubicades als polígons industrials entre altres contribueixen a fer que la pressió fiscal es mantinga per sota de la mitjana autonòmica.

A pesar d’això els serveis que dóna aquest ajuntament a la ciutadania estan per damunt de la mitjana nacional i autonòmica. Les dades demostren que l’Ajuntament d’Alcoi dedica major percentatge del pagament de la ciutadania a serveis per aquesta, en concret un 159,67%, per un 136,43% de la Comunitat Valenciana i un 140,8% de la mitjana nacional.

La Regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó ha volgut destacar que “aquest any ha canviat la nostra forma de viure i relacionar-nos. Ha estat un any complicat que ha suposat un esforç imprevist per a les arques municipals i que ha comportat la modificació i adaptació de projectes per tal d’assolir les necessitats derivades de la nova realitat. A pesar de totes les dificultats tenim un resultat positiu”.