Home Alcoià Alcoi rep més de 400.000€ de compensació per la recollida selectiva de...

Alcoi rep més de 400.000€ de compensació per la recollida selectiva de residus sòlids urbans en 2022

355
0
SHARE
Dos camions traslladen residus en una de les plantes de tractament alacantines.

Els ingressos generats durant l’any 2022 per la venda i compensació de transport amb els SCRAP’s -sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor- com Ecoembes, Ecovidre i altres gestors ha suposat uns ingressos de 408.834,6 euros. Aquesta quantitat ve a fer front a un 9% de la despesa real del servei de recollida de residus i neteja viària i ecoparc que actualment supera els 4,5 milions d’euros anuals.

Cal destacar que fins i tot amb aquesta compensació que aconsegueix l’Ajuntament, el rebut de la brossa no és suficient per a cobrir tot el servei. Per aquest motiu, encara que cada any es recicla més, no es pot baixar l’import del rebut, perquè el cost del servei és molt superior al que paga la ciutadania.

La tendència del reciclatge segueix en augment a la ciutat d’Alcoi en  les fraccions: paper-cartó, i vidre, disminuint en la part de restes i envasos. I és que mentre el reciclatge suposa una compensació econòmica per a les arques municipals, tot el que es recull en el contenidor gris, on van les restes, té un cost econòmic. Però el cost no sols és econòmic sinó també mediambiental. Les restes pels es paga s’enterren en abocadors, es cremen o van a cementeres amb els problemes mediambientals que això genera.

Estalvi per cada tipus de residu

En canvi, els contenidors groc, verd i blau van a diferents plantes de reciclatge situades a Sant Vicent del Raspeig, Villena, Benidorm i Elda. No hem d’oblidar que la implantació del contenidor marró per als residus orgànics que després es transformen en compostos també ha suposat una reducció de residus en resta. Es poden analitzar detalladament cada tipus de residu. Quant als envasos, es van recaptar 232.778,48 euros, amb el cartó 138.604,78 euros i en el cas del vidre 24.350,22 euros.

A més, també es pot sumar els 13.101,12 euros de la venda de RAEE’s -residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics depositats en l’ecoparc o recollits en el servei de recollida de voluminosos-. Per a la recollida de voluminosos, hi ha un servei porta a porta que es fa de manera gratuïta cridant al telefono 900 101 843.

No obstant això, cal puntualitzar dues coses: la primera és que, encara que es produeix el benefici econòmic, la finalitat és la reducció de residus, especialment els plàstics. Igualment, cal ressaltar que es treballa per a reduir l’ús d’envasos amb diferents campanyes, que les dades demostren que estan funcionant, ja que el nombre de tones recollides en envasos ha baixat passant de 1371,44 a 1355,66, en l’últim any.

La Regidora de Transició Ecològica, Teresa Sanjuán ha afirmat que: “aquestes dades indiquen que aquest és el camí. La necessitat de reduir, reciclar i reutilitzar és un dels grans reptes al qual ens enfrontem les ciutats. La conscienciació cada vegada és major, sobretot, en la gent més jove, però hem de continuar posant tots els nostres recursos per a facilitar la recollida selectiva. També utilitzar productes respectuosos amb el medi ambient i reutilitzar al màxim”.