Home Alcoi Alcoi supera les 11.000 matriculacions per al curs escolar 2021/2022 que comença...

Alcoi supera les 11.000 matriculacions per al curs escolar 2021/2022 que comença el proper dimecres 8 de setembre

475
0
SHARE

Aquest dia 8 de setembre comença el tercer curs escolar marcat per la Covid19, amb tot el professorat vacunat i amb algunes mesures que permeten que la tornada a les aules siga segura, saludable i sostenible.

Dimecres 8 de setembre comença el curs escolar amb un total d’11.038 matriculacions a la ciutat d’Alcoi. Per nivells hi ha 1.741 en Infantil, 3436 en Primària, 2682 en ESO, 704 en Batxillerat, 2424 en FP i 51 en el CPEE Tomás Llácer.

Es tracta d’un curs marcat de nou per la Covid19. Cal assenyalar que es mantenen moltes de les mesures que tan bé van funcionar el curs passat, com l’ús correcte de les mascaretes, la distancia física interpersonal, i la ventilació que han demostrat la seua eficàcia per a la reducció de la transmissió. És important utilitzar les mascaretes sempre en espais interiors compartits, inclús a distàncies majors de 2 metres.

Cal destacar que el protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-22 s’ha elaborat amb els objectius de crear entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia a través de l’aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a les diferents etapes educatives.

Es tracta d’afavorir entorns escolars que contribueixen a mitigar els efectes de la pandèmia en la infància i en l’adolescència, així com les desigualtats generades per la crisi sanitària i socioeconòmica derivada.

Cada centre haurà de tindre un Pla de Contingència que preveja les actuacions a realitzar i els mecanismes de coordinació necessaris per als possibles escenaris que puguen donar-se, realitzat a partir del Pla de Contingència que, per als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, elabore aquesta Conselleria.

Els centres educatius tindran designats a una persona, responsable Covid19, per als aspectes relacionats amb aquest que ha d’estar familiaritzada amb tots els documents relacionats amb centres educatius i coronavirus vigents. Aquesta persona actuarà com a interlocutora amb els serveis sanitaris quan haja de consultar algun assumpte i que haurà de conéixer els mecanismes de comunicació eficaç que s’hagen establert amb els responsables sanitaris del seu àmbit territorial.

La direcció del centre garantirà el compliment dels principis bàsics enfront de la Covid19, que tota la comunitat educativa està informada de la seua implementació, i que es treballe en la programació d’accions de promoció de la salut per a pal·liar l’impacte de la pandèmia en la infància i adolescència.

Igual que en el curs passat, els centres educatius es mantindran oberts durant tot el curs escolar, les actuacions consensuades per als centres educatius inclouen aplicar mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut, mantenir l’educació presencial segons declaració d’actuacions coordinades en salut pública, mantenir oberts els menjadors durant tot el curs escolar, així com suport lectiu a menors amb necessitats especials o pertanyents a famílies socialment vulnerables, sempre que la situació epidemiològica ho permeta, sobre la base de les indicacions de les autoritats sanitàries

L’organització de l’alumnat s’establirà en grups de convivència estable (GCE), d’acord amb la ràtio establerta per la normativa vigent en la Comunitat.

En l’etapa infantil, l’única mesura efectiva i recomanable per a la limitació de contactes és el grup de convivència estable, ja que, per a l’adequat desenvolupament, aprenentatge i benestar emocional de l’alumnat de 3 a 6 anys és necessària una interacció estreta amb les persones adultes de referència i entre els companys. Així mateix, no tenen la maduresa suficient per a complir amb efectivitat les mesures de distància o de prevenció personal. Des de l’Ajuntament d’Alcoi s’ha contractat a tres auxiliars d’Educació per a les Escoletes Municipals i s’està esperant els resultats de dues subvencions per poder implementar amb més personal.

Com a novetats, en l’escenari de nova normalitat es permet la interacció entre grups d’un mateix curs sobretot en activitats a l’aire lliure -esbarjos, activitats esportives, projectes…-. D’aquesta manera es flexibilitza la limitació de contactes, però es manté la limitació d’altres interaccions, mentre s’estiga en un escenari de convivència amb el SARS-CoV-2, que encara no és de normalitat completa

A més, tot el personal docent i no docent dels centres educatius ja està vacunat. Açò permetrà que tant el professorat de suport com el personal de suport a la inclusió, puga intervenir amb normalitat en els grups de convivència estable, mantenint les mesures de prevenció personal.

Pla Edificant

Pel que respecta al Pla Edificant, està a punt ja de licitar-se la setmana que ve l’IES Andreu Sempere, ja que ja ha passat el període d’exposició pública i no s’han presentat al·legacions. També està a punt de licitar-se les obres del Tomás Llàcer, que hauran d’arrancar al pròxim estiu, quan acaben les classes per tal de no interferir les mateixes.

Per altra banda amb els romanents d’Edificant d’altres centres, els tècnics municipals estan preparant les memòries per al Miguel Hernández, i Sant Vicent per poder fer unes actuacions que milloren les infraestructures d’aquests. En el cas d’El Romeral on s’han finalitzat les obres de la coberta parcial de la pista esportiva i d’adequació de la sala de mestres al Mas de l’Arsenal, i una vegada practicada la liquidació i amb el romanent que quede, es farà una actuació sobre les calderes del centre. Pel que fa a l’Escola oficial d’Idiomes, ja s’han acabat les obres d’instal·lació de l’ascensor i els lavabos i quan es liquide, amb el romanent es podran fer altres actuacions.