Home Destacats Constituït el Consell Territorial de Formació Professional de L’Alcoià i El Comtat

Constituït el Consell Territorial de Formació Professional de L’Alcoià i El Comtat

206
0
SHARE

El Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alcoi ha acollit l’acte de constitució del Consell Territorial de Formació Professional de l’Àrea Territorial 14 – L’Alcoià i El Comtat que estat presidit pel regidor d’Ocupació, Empresa i Formació; Alberto Belda, el director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial; Manolo Gomicia, la directora General d’Ocupació i Formació de LABORA; Rocío Briones i el prospector del Consell, que actua com a secretari; José Luis Sánchez González, professor d’aquesta àrea territorial. Durant l’acte han intervingut la resta d’integrants del Consell.

La Generalitat Valenciana va aprovar la creació d’un total de 19 consells territorials de la Formació Professional. Aquests són un comité consultiu, deliberatiu, propositiu i de participació social, vinculat a la conselleria competent en matèria d’educació.

Els consells territorials de la Formació Professional operen al voltant de la seua àrea territorial amb l’objectiu principal de fomentar la Formació Professional integrada, la plena inserció laboral i professional de les persones joves i de la ciutadania amb necessitats de qualificació professional durant la seua vida laboral i professional. En aquest sentit el Consell Valencià de Formació Professional, com a òrgan consultiu superior, serà l’interlocutor vàlid per la dinamització i promoció dels consells territorials de tota la Comunitat Valenciana.

Els principals objectius dels consells territorials de la Formació Professional són participar en una planificació coherent de l’oferta de formació professional al voltant de l’àrea territorial, atenent tant les necessitats reals de la ciutadania, com a les de l’entorn socioeconòmic. També donar difusió i promoció de l’oferta educativa de Formació Professional a través dels mitjans més adequats en el territori. Igualment té com a finalitat identificar noves competències professionals, garantint que aquestes responguen a les necessitats reals dels diferents sectors productius de les àrees territorials, així com elaborar propostes per a adaptar-se al canvi de model productiu, econòmic, energètic i social. Una altra de les seues metes és promoure totes aquelles accions i activitats que afavorisquen el procés d’inserció social i professional de les persones atenent, entre altres, als pactes territorials d’ús de l’àrea funcional.

Per la seua part el regidor d’Ocupació, Empresa i Formació, Alberto Belda, ha ressaltat “La gran importància que té l’FP tant per a l’actual govern valencià com per al govern municipal, com el demostra la creació del Consell de la Formació Professional de la nostra ciutat fa ja quatre anys, així com difondre l’oferta de cicles formatius de la ciutat, així com la inclusió d’Alcoi en la Xarxa FP fa ja 10 anys, una aposta municipal que està sent un èxit i està donant resultats molt satisfactoris. També en el pacte ACTAIO amb ciutats veïnes com Ibi i Ontinyent, on hem treballat amb l’objectiu de fomentar la Formació Professional i la inserció laboral d’estudiants i egressats”.

Recordem que en 2018 es va crear el Consell de la Formació Professional d’Alcoi. Aquest òrgan de participació va sorgir una iniciativa del CES, Consell Econòmic i Social i està format per representants de centres educatius, agrupacions empresarials, sindicats, entitats i grups polítics. Entre els seus objectius podem destacar participar en una planificació coherent de l’oferta de Formació Professional (reglada per l’ocupació), així com en els programes d’Orientació Ocupacional i altres accions dirigides a la inserció, atenent tant les necessitats reals de la ciutadania, com les de l’entorn socioeconòmic. També difon i promociona l’oferta educativa i formativa de la ciutat. Unes altres de les finalitats que porta a terme és crear àmbits que afavorisquen les sinergies entre el sistema de Formació Professional Inicial i Continuada i la pràctica laboral en els centres de treball, permetent la utilització dels equipaments industrials i les infraestructures per a facilitar la requalificació professional, així com facilitar la formació i ocupació de les persones adultes que han tingut dificultats per a accedir a la formació ordinària i realitzar totes aquelles accions i activitats que afavorisquen el procés d’inserció social i professional de la joventut.