Home Ibi El barri Nova Iork d’Ibi rep les darreres obres en el seu...

El barri Nova Iork d’Ibi rep les darreres obres en el seu sanejament

1249
0
SHARE

El 28 d’agost passat van finalitzar les obres de reparació de diversos trams de la xarxa de sanejament d’aigua del barri Nova Iork de la localitat d’Ibi. Els treballs han consistit en la reparació de la xarxa en quatre trams: a l’Avinguda de la Pau, a l’altura dels números 49 i 51 i entre els números 41 i 45 de la mateixa avinguda, les escomeses de la Glorieta Lauzurica Torralba i les de la Plaça Nova York.

Els col·lectors executats estan formats per tubs de polietilè corrugat de diàmetres 315 i 400mm. S’ha construït un pou de registre per a cada connexió de servei d’habitatge, de manera que sigui fàcil el manteniment posterior tant de la connexió com dels col·lectors construïts.

També s’han executat dos embornals en els punts baixos de les voreres de l’avinguda de la Pau, equipats amb reixetes que compleixen amb la normativa d’accessibilitat; i altres dos nous davant del número 51 de l’Avinguda de la Pau per drenar tota l’aigua que puga acumular-se en períodes excepcionals de pluges intenses.

A més, s’ha construït un tram de col·lector d’onze metres de llarg, no previst en el projecte inicial, per tal d’eliminar un pou cec que recollia les aigües residuals procedents dels habitatges situats a la Plaça de Nova York amb façana a carrer Alacant.

El pressupost de licitació de les obres ha estat de 61.128,04 euros, IVA inclòs, i la mercantil que ha executat les obres és Mediterrani d’Obres i Asfalts S.L, amb un pressupost final de 51.268,58 euros.

Per realitzar aquesta actuació, la Diputació d’Alacant ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Ibi per valor del 63,8% del total de les obres i que puja a 32.955 euros, i la resta d’aportació municipal. L’ajuda està emmarcada dins de la convocatòria per a l’exercici 2017 a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a coajudar en el finançament d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament.