Home Industria El Consell regula la concessió d’ajudes de la Línia COVID de l’Estat...

El Consell regula la concessió d’ajudes de la Línia COVID de l’Estat a persones autònomes i empreses per import de 647 milions

183
0
SHARE

El Consell ha aprovat el decret que regula la concessió directa de les ajudes de la Línia COVID de l’Estat a persones autònomes i empreses de la Comunitat Valenciana per a reforçar la seva solvència i contribuir a la reducció del seu endeutament.

En concret, les ajudes del conegut com a Pla Resistir Plus adopten la forma de subvencions, tenen caràcter finalista i es concediran de manera directa, en aplicació del que es preveu en l’article 1 del Reial decret llei 5/2021. Atenent el que estableix el citat Reial decret llei, seran les comunitats autònomes les que realitzaran les corresponents convocatòries per a la concessió d’ajudes directes i s’encarregaran de la seva tramitació, gestió, resolució i dels controls justificatius previs i posteriors al pagament.

L’import global màxim de les ajudes a concedir per part de la Comunitat Valenciana ascendeix a 647.081.980 euros.
Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes els empresaris i empresàries, professionals i entitats més afectats per la pandèmia amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana que hagen realitzat durant 2019 i 2020, almenys, una activitat que es classifique en algun dels 184 codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 09) previstos i continuen en el seu exercici en el moment de la seva entrada en vigor.
A més, també podran ser beneficiaris aquelles empreses o professionals el volum d’operacions de les quals en 2020 siga superior a 10 milions d’euros i que desenvolupen la seua activitat econòmica en més d’un territori, sent un d’ells la Comunitat Valenciana o els grups consolidats que tributen en l’Impost de societats en règim de tributació consolidada si operen en la comunitat.
Seran subvencionables les despeses que es destinen a satisfer el deute i pagaments pendents amb proveïdors, creditors financers i no financers, sempre que aquests s’hagen reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

La concessió de les ajudes es realitzarà en dos fases, iniciant-se el 31 de maig la sol·licitud de cita per a qui facture per mòduls.