Home Alcoi Els alcoians aporten 418 suggeriments a la gestió municipal mitjançant la Bústia...

Els alcoians aporten 418 suggeriments a la gestió municipal mitjançant la Bústia Ciutadana durant 2020

377
0
SHARE

Ha rebut un total de 418 suggeriments per part de la ciutadania alcoiana; tant sols va rebre més el seu primer any d’implantació al 2008.

Durant el passat any 2020 un total de 357 ciutadans han fet ús de la Bústia Ciutadana i han presentat a l’Ajuntament d’Alcoi un total del 418 propostes, de les quals s’han traslladat als diferents departaments municipals un total de 465. El nombre de propostes que entren als departaments és major que el nombre de propostes rebudes, ja que algunes propostes requereixen l’actuació de més d’un departament o inclouen diversos temes.

La mitjana de les propostes rebudes és d’unes 35 propostes mensuals. El mes de major recepció de propostes ha sigut maig, amb 56 expedients tramitats i, per contra, febrer ha sigut el mes amb menys propostes rebudes, amb tan sols 15 expedients.

Per departaments, el servei que més propostes ha tractat és Participació Ciutadana, amb 99 expedients, la qual cosa suposa un 21,29% del total de les propostes rebudes. El segon departament amb més propostes rebudes ha sigut Inspecció General de Serveis, encarregat de fer les obres de reparació i millora de la ciutat, la il·luminació viària, control de plagues i el manteniment de parcs i jardins, amb un total de 91 propostes, un 19,57% del total de les propostes rebudes. Els serveis municipals que van a continuació són Policia Local (61 propostes), Medi Ambient (50 propostes), Alcaldia (35 propostes) i Mobilitat Urbana Sostenible (15 propostes). Entre totes elles suposen el 34,62% de les propostes rebudes.

Resumint de manera global i significativa les propostes rebudes, els temes més plantejats són aquells referents al manteniment, millora i reparació dels carrers i zones verdes de la ciutat, la il·luminació viària, la neteja viària i els contenidors de residus, el trànsit, les consultes sobre tràmits municipals i qüestions sobre activitats i serveis municipals.

El temps mitjà de resposta des que una proposta és rebuda, fins que es contesta el ciutadà, analitzant les propostes rebudes a data 31 de desembre de 2020, és de 7 dies hàbils.

Per últim, assenyalar que aquesta ferramenta ha anat consolidant-se als últims anys atés que el nombre de ciutadans que han fet ús de la mateixa ha augmentat significativament de 94 usuaris l’any 2016 als 357 usuaris l’any 2020. Pel que fa al nombre de propostes presentades és de 418, xifra més alta des de la seua posada en marxa l’any 2008, any que en van haver 446.

Cal destacar que en 2020 un total de 121 propostes tenien relació amb la Covid19, inclosos oferiments de col·laboració, consultes -tràmits, ajudes, impostos, etc…-, queixes -falta informació, falta material protecció, impostos, etc…- i propostes sobre actuació municipal, vigilància del compliment de mesures preventives, consultes i queixes sobre mesures preventives i per comportament incívic de ciutadans, consultes d’accés a instal·lacions municipals, protocols en transport públics i sobre el tancament dels locals d’hostaleria.

“Aquest canal comunicatiu entre l’Ajuntament d’Alcoi i la ciutadania redunda en una millora dels serveis públics que aquest Ajuntament ofereix, donat que els ciutadans poden fer arribar de manera ràpida i senzilla les seues propostes, suggeriments, agraïments o queixes relacionades amb temes de competència municipal, els quals són atesos pels diferents departaments municipals tan prompte com és possible” ha destacat la Regidora de Democràcia Participativa, Teresa Sanjuán.