Home Destacats Entra en vigor l’ordenança d’Inspecció Tècnica d’Edificis a Alcoi mentre l’Ajuntament prepara...

Entra en vigor l’ordenança d’Inspecció Tècnica d’Edificis a Alcoi mentre l’Ajuntament prepara subvencions per a la seua conservació

617
0
SHARE

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat l’aprovació de la nova ordenança d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) que s’adapta a la normativa autonòmica i inclou també la creació d’un registre dels solars i edificis a rehabilitar a la ciutat d’Alcoi. Tot després de la seua aprovació inicial en el ple de febrer, la pertinent exposició pública i la ratificació per decret d’Alcaldia.

L’objectiu fonamental d’aquesta ordenança és obtenir la màxima informació per a adoptar mesures que afavorisquen les actuacions de renovació, regeneració i rehabilitació urbana, mitjançant les actuals tècniques de gestió urbanística en el sòl urbanitzat. En aquest sentit, partint de l’Ordenança Reguladora de la Conservació i de la Inspecció Tècnica d’Edificis que ja existia, s’ha millorat la redacció per a evitar duplicitats i contradiccions amb la regulació autonòmica, buscant aclarir conceptes i simplificar la tramitació del procés d’avaluació dels immobles, remetent a la legislació sectorial totes aquelles qüestions que ja compten amb normativa pròpia.

La Inspecció Tècnica d’Edificis consisteix en una inspecció periòdica i obligatòria dels edificis i construccions realitzada per un tècnic competent, dirigida a determinar l’estat de conservació dels mateixos i verificar el compliment dels estàndards imposats per la normativa urbanística i de règim del sòl.

La realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, (IEE) serà obligatòria quan l’edifici o construcció tinga una antiguitat superior a 50 anys o quan les persones propietàries dels edificis pretenguen acollir-se a ajudes públiques amb l’objectiu d’escometre obres de conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica.

Respecte a les principals novetats que presenta l’ordenança, cal destacar que l’Ajuntament d’Alcoi expedirà un identificatiu, que haurà de col·locar-se en un lloc visible del vestíbul de l’edifici o construcció i que acreditarà haver superat la ITE indicant a més la data en què l’immoble haja de sotmetre’s a una nova inspecció, modalitat de control semblant a la que s’utilitza en la Inspecció Tècnica de Vehicles i amb la mateixa finalitat.

Aquesta ha sigut una mesura duta a terme per a solucionar un dels principals problemes plantejats per la ciutadania i és que, al·legaven no conéixer quan havien de tornar a passar la inspecció. D’aquesta manera, d’una banda servirà com a recordatori -igual que es fa amb altres inspeccions com la de vehicles o ascensors- i a més servirà per a donar valor a l’edifici, en mostrar que ha superat aquesta inspecció. No s’enviarà cap notificació per a realitzar les segones i posteriors inspeccions, això sense perjudici que es publicaran els oportuns llistats en butlletins oficials i mitjans de comunicació, a més d’estar permanentment actualitzats en la Seu Electrònica municipal.

La segona principal novetat és que l’IEE tindrà una validesa màxima de 10 anys. Els propietaris hauran de presentar i registrar un nou Informe d’Avaluació de l’Edifici abans de la finalització d’aqueix termini. No obstant això si els Serveis Tècnics Municipals, detectaren deficiències en l’estat general d’un immoble abans de complir-se aquest termini, l’Ajuntament podrà requerir als subjectes obligats perquè realitzen de manera anticipada l’informe en qüestió. Fins al moment amb la normativa local l’ITE tenia una validesa de cinc anys, amb aquest canvi la norma local s’adapta a l’Autonòmica.

Una altra novetat que recull aquesta Ordenança és la regulació del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar, establint-se a més els criteris de prioritat en el foment de l’edificació. El que traduït a l’acció permetrà que, sobre la base de l’interés general, s’emparen actuacions d’edificació o rehabilitació forçosa a instàncies de tercers davant la inactivitat dels propietaris, mitigat així la seua deterioració, amb la finalitat d’evitar l’especulació i la degradació del patrimoni local.

“Amb aquesta innovadora facultat recollida en la legislació urbanística, l’administració local pretén incidir en la regeneració urbana de determinades zones molt afectades com el centre de la ciutat, on els solars i edificis sense cap manteniment estan afectant i enlletgint molt seriosament la imatge d’un entorn singular declarat Conjunt Històric-Artístic” assenyala la Regidora d’Urbanisme, Lorena Zamorano.

Subvencions

Des de les àrees d’Urbanisme i Patrimoni Històric de l’Ajuntament s’estan ultimant les bases per a la concessió de subvencions als titulars d’immobles, que faciliten i promoguen la inversió privada en el manteniment i regeneració del parc d’habitatges de la nostra ciutat. Són tres línies de subvenció, façanes i mitgeres, rehabilitació estructural d’edificis del centre històric i rehabilitació d’elements ornamentals amb valor patrimonial en edificis, la quantia en conjunt dels quals és de 162.000 euros. Des de l’ajuntament ja s’estan preparant les bases per a les subvencions de façanes i rehabilitació d’edificis del centre de la ciutat i seran publicades pròximament.

També és important destacar que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ja ha publicat les bases de la convocatòria per a accedir a les ajudes del Pla Renhata per a reformes d’interiors d’habitatges, al qual la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica destina un pressupost de 3.920.000 euros.

“Des de les regidories d’Habitatge i Urbanisme volem animar als propietaris a sol·licitar aquestes ajudes que poden suposen una aportació important respecte de la inversió que han d’assumir les famílies encara que lamentablement a la nostra ciutat no han tingut molt d’èxit de demanda. Esperem que la tendència canvie i que hi haja moltes més sol·licituds que en anys precedents per part dels nostres veïns”, ha conclòs Zamorano.