Home Alcoià Generalitat destina prop de 26 millons a la millora dels sistemes d’informació...

Generalitat destina prop de 26 millons a la millora dels sistemes d’informació d’educació, innovación, universitats, cultura i esports

421
0
SHARE
Generalitat destina prop de 26 milions a millorar els sistemes d'informació d'educació, innovació, universitats, cultura i esport.
Generalitat destina prop de 26 milions a millorar els sistemes d'informació d'educació, innovació, universitats, cultura i esport.

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), destinarà 25,8 milions d’euros a millorar els serveis i sistemes d’informació relatius a les àrees d’educació, innovació, universitats, cultura i esport de la Generalitat.

Amb aquest objectiu ha tret a licitació un contracte que permetrà, al llarg de 26 mesos, emprendre el desenvolupament i la millora contínua de les plataformes i sistemes que donen servei a aquestes àrees, englobades a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

El contracte se centrarà en 7 àrees prioritàries que engloben, entre altres, els següents serveis: processos TIC, plataforma Itaca i Secretaria Digital, registre de personal docent i de gestió de centres, plataformes educatives del Centre Digital Col·laboratiu (CDC) i entorn virtual d’aprenentatge Aules, LliureX, proves d’accés a la universitat (PAU) o sistema de preinscripció universitària.

Gestió acadèmica i administrativa dels centres educatius

La licitació contempla la gestió del sistema de gestió acadèmica i administrativa (Itaca), en què es troben integrats tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, siguin públics, concertats o privats dels següents ensenyaments: Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i grau superior, idiomes, música, dansa i altres ensenyaments de règim especial, així com de formació de persones adultes.

A més, s’hi inclouen altres sistemes que també utilitza la ciutadania, com la Secretaria Digital, que és un altre dels elements que permet completar la correcta gestió telemàtica dels centres educatius. La Secretaria Digital té una funció similar a la carpeta ciutadana, però està destinada a servir famílies i alumnat, quant als procediments administratius que realitzen davant de la secretaria de qualsevol centre.

Així, si l’aplicació WebFamilia permet la comunicació quotidiana i diària amb l’equip directiu, el cos docent i el tutor o tutora, la Secretaria Digital cobreix les necessitats de la secretaria i l’objectiu és que, en el futur, tots dos sistemes s’integren.

El director general de TIC, José Manuel García Duarte, ha destacat que “estem fent una important renovació tecnològica d’ITACA, que conté més de 2 milions de dades acadèmiques de l’alumnat i permet la gestió anual d’entre 800.000 i 900.000 matrícules per curs acadèmic”.

García Duarte ha detallat que “la nova versió d’ITACA incorporarà funcionalitats de gestió digital, com ara un tramitador electrònic, la generació de resolucions massives de procediments amb signatura electrònica i la gestió compartida entre els centres i els serveis centrals i territorials”.

“D’aquesta manera, eliminarem plataformes intermèdies i centenars de milers de papers cada curs, avançant a l’administració electrònica. A més, la gestió telemàtica es complementarà amb l’ús als centres del portafirmes en línia, que ja s’utilitza a la Generalitat”, ha afegit Duarte.

Altres serveis

Al contracte també s’inclou el desenvolupament del registre de personal docent i dels sistemes de gestió educativa, que permeten la tramitació dels processos de selecció i provisió del professorat i la seua formació. També la gestió del programa Edificant o la gestió del bo infantil per a les famílies de 0 a 2 anys.

A més, es preveu el manteniment de les plataformes educatives del Centre Digital Col·laboratiu (CDC), de l’entorn virtual d’aprenentatge Aules o de les pàgines web dels centres a PortalEdu, entre d’altres.

Així mateix, la licitació donarà servei a la distribució GVALinux de la Generalitat, coneguda com a LliureX, que es compon d’un sistema operatiu de programari lliure i un conjunt d’aplicacions ofimàtiques, didàctiques, de gestió TIC i d’integració amb altres sistemes d’informació de la Generalitat.

Finalment, s’hi inclouen els sistemes per a la gestió del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, per al registre d’activitats esportives, per a les eleccions federatives, els sistemes destinats a la gestió de les proves d’accés a la universitat (PAU) o a la preinscripció universitària, els sistemes d’innovació, ciència, investigació i societat digital i els d’acreditació de coneixements del valencià.