Home Alcoi Generalitat invertirà 1,2 milions en restaurar i adequar part de l’Illa de...

Generalitat invertirà 1,2 milions en restaurar i adequar part de l’Illa de Rodes per a albergar el CdT

0
SHARE
Una de las façanes de l'antic complex industrial de l'Illa de Rodes, on s'ubicarà el CdT Interior d'Alacant a Alcoi.

El Consell ha autoritzat la subscripció del conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alcoi per a la restauració i l’adequació de l’edifici que albergarà el futur CdT d’interior de la província d’Alacant. Mitjançant aquest conveni, Turisme Comunitat Valenciana destinarà 1.200.000 euros perquè l’Ajuntament d’Alcoi adjudiqui i execute les obres per a la rehabilitació de l’edifici, així com la seua adequació i equipació com a CdT d’interior de la província d’Alacant.

Cal assenyalar que aquest conveni de col·laboració desenvolupa el conveni marc que van subscriure Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alcoi el 2019 per a la restauració de l’edifici número 5 del carrer Agres, de l’Illa de Rodes, i la seva adequació com a CdT d’interior de la província d’Alacant.

A més de la restauració de l’edifici, l’Ajuntament d’Alcoi es compromet a successió d’ús gratuït a favor de Turisme Comunitat Valenciana per un període de trenta anys. Aquesta cessió serà de la totalitat de l’immoble restaurat, que romandrà en propietat de lAjuntament. Per part seua, Turisme Comunitat Valenciana es farà càrrec de les despeses ordinàries de manteniment i dels subministraments i despeses d’energia necessaris per al desenvolupament de la seua activitat com a CdT d’Interior de la província d’Alacant.

Aquest compromís de cessió dús es farà efectiu per part de l’Ajuntament alcoià, una vegada finalitzades les obres i percebuda la subvenció nominativa que s’establisca a aquest efecte en les corresponents lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.

Turisme Comunitat Valenciana té a càrrec seu l’impuls i execució de la política turística de la Generalitat en relació amb la promoció de la qualitat i innovació, el desenvolupament, millora, informació i difusió del sector turístic valencià. A més, potenciant l’oferta turística mitjançant el suport a la comercialització, la informació i la difusió del producte turístic de la Comunitat Valenciana, i en general, la realització de les activitats necessàries per a una millor promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.

Ubicació idònia a l’interior alacantí

Alcoi compta amb una variada oferta turística d’interior, a més de presentar productes turístics de gran interès i demanda, cosa que -unida que el municipi és en si mateix una clara referència entre les destinacions d’interior de la província d’Alacant- fa que resulte convenient per a les dos parts dotar d’unes instal·lacions on es puguen desenvolupar activitats de formació turística i amb capacitat de resposta a les demandes i les necessitats del sector turístic de l’interior de la província.

Per això, Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alcoi convenen en la necessitat d’incrementar i millorar la formació dels treballadors del sector turístic com a mecanisme de foment de l’ocupació i millora dels paràmetres de qualitat del sector turístic, a través de la xarxa consolidada de CdT de la Generalitat.