Home Alcoià Home i cada vegada de menor edat: el perfil del pacient ingressat...

Home i cada vegada de menor edat: el perfil del pacient ingressat per coronavirus des de l’inici de la pandèmia a la Comunitat

1070
0
SHARE

Des de l’inici de la pandèmia, 44.953 persones de la Comunitat Valenciana han requerit d’ingrés hospitalari a causa del coronavirus, tant en planta com en UCI. En concret, 40.789 han estat hospitalitzades en planta i 4.164 han hagut de ser ateses en les Unitats de Cures Intensives. Del total de persones que han necessitat ingressar en un hospital a la Comunitat Valenciana, un 57,3% han estat homes enfront del 42,7% dones.

En aquest sentit, el mes que ha tingut major nombre de persones hospitalitzades per coronavirus -bé nous ingressos o persones que ja estaven ingressades- ha estat el mes de gener. De fet, un terç de les persones que ha requerit d’ingrés hospitalari durant la pandèmia s’ha produït durant el mes de gener. Per tant, la tercera onada de l’coronavirus ha estat la que ha registrat el major pic d’ingressos hospitalaris.

De fet, a la Comunitat Valenciana, durant el mes de gener, més de 14.000 persones van romandre ingressades en algun moment en els hospitals públics valencians. A més, més de 1.500 persones van passar per la UCI a causa del coronavirus. Per contra, el mes de juny de l’any 2020 ha estat el mes amb menor nombre de casos d’hospitalització, 143 persones van haver d’ingressar o romanien ingressades durant aquest mes. De la mateixa manera, durant aquest mateix mes, dels pacients amb coronavirus, únicament 21 persones van necessitar atenció a les Unitats de Cures Intensives.

Perfil dels pacients hospitalitzats

El pacient covid que ha necessitat hospitalització a la Comunitat Valenciana ha anat canviant amb l’evolució de la pandèmia. En aquest sentit, quan va començar la pandèmia, les persones majors de 75 anys suposaven el major percentatge de el total de persones ingressades amb un 42,9% sobre el total -un 52,1% eren homes-. A data de hui, el grup de persones d’aquesta edat ingressades representa el 14,8% -64,7% homes i 35,3% dones-.

No obstant això, l’edat dels pacients que requereixen ingrés hospitalari s’ha reduït i, a hores d’ara, el major percentatge se situa en les edats compreses entre els 51 i 65 anys, que representen el 36,5%, principalment homes (81%). Aquesta franja d’edat, durant l’inici de la pandèmia, representava el 24,8% dels ingressos per coronavirus -68,9% homes i el 31,1% dones-.

Finalment, els pacients d’edats compreses entre els 35 i 50 anys han passat de suposar el 7,5% dels ingressos hospitalaris durant l’inici de la pandèmia al 19,1% que representen actualment. En aquest cas, els homes segueixen sent la gran majoria amb el 95,5% dels casos. A nivell global, els homes representaven l’inici de la pandèmia el 59,9% dels ingressos hospitalaris davant el 40,1% de dones. Actualment, el percentatge d’homes ha augmentat fins al 75,7% i el de dones s’ha reduït al 24,3%.