Inici Cultura Ibi reobri l’arxiu municipal sota unes estrictes mesures sanitàries

Ibi reobri l’arxiu municipal sota unes estrictes mesures sanitàries

159
0
COMPARTIR

L’Arxiu Municipal d’Ibi (AMI) ha représ l’activitat després de la inclusió d’aquests centres de docu-mentació i investigació, entre les activitats autoritzades dins de la desescalada del confinament activada pel Govern, en l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig.
En el seu capítol IV sobre les Condicions per a l’obertura al públic, dedica l’article 13 a les mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el personal dels arxius, establint que “els titulars o gestors dels arxius hauran de comptar amb els protocols i mesures de prevenció de riscos necessaris per a garantir que els treballadors, ja siguen públics o privats, poden exercir les seues funcions en les condicions adequades, sent en tot cas d’aplicació les recomanacions de les autortats sanitàries.”
Des de la Junta de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, hem elaorat una proposta de model de protocol o recomanacions per a realitzar la reobertura d’arxius al públic, considerant les necessitats, d’establir mesures de protecció i procediments d’actuació homogenis.
Les persones interessades en una documentació podran sol•licitar-la per la seu electrònica del Ajuntament d’Ibi, sede.ibi.es, a través del correu electrònic de l’Arxiu Municipal d’Ibi, archivo@ibi.es o per telèfon al número de l’Arxiu, 96 655 27 28. L’arxiu proporcionarà la informació oportuna, o s’entregaran les corresponents còpies digitals o en paper, obtingudes a partir de suports digitals.
Encara que aquests mitjans són els preferents, es podrà sol•licitar, quan siga absolutament imprescindible, una consulta presencial, en el telèfon de l’Arxiu. El personal de l’Arxiu Municipal concretarà la data de consulta, que es realitzarà en el tram horari assignat entre les 09.00 i les 14.00 hores.
**Es prioritzen les peticions d’informació i les còpies de documents que hagen d’aportar-se en procediments administratius i judicials.
Els documents que s’hagen consultat romandran en quarantena durant un període màxim de 14 dies abans de poder ser utilitzats de nou.
D’altra banda, els ordinadors i mitjans informàtics dels arxius, destinats per a l’ús públic dels ciutadans, no podran ser emprats per usuaris i investigadors. Els investigadors podran, no obstant això, utilitzar els seus equips i recursos personals amb connectivitat a la xarxa durant la seua estada a les sales de consulta o en les quals s’habiliten per a tal fi.
Queden fora de la consulta els materials especials.
**Respecte a les mesures per a la protecció de la salut i l’evitació de contagis s’haurà de tindre en compte:
Per part dels ciutadans que accedisquen a les instal•lacions de l’arxiu, les recomanacions de les autoritats sanitàries i el manteniment de la distància interpersonal. Per part seua, l’arxiu haurà de posar a la disposició dels qui accedisquen a aquests: sabó, tovalloles de paper d’un sol ús i solucions hidroalcohóliques.
L’establiment de la senyalització necessària en els seus edificis i instal•lacions i la facilitació d’informació als ciutadans a través de les seues pàgines web i xarxes socials.