Home Destacats Inspectors de Sanitat garanteixen la qualitat de l’aigua i la seguretat alimentària...

Inspectors de Sanitat garanteixen la qualitat de l’aigua i la seguretat alimentària als pobles afectats pels incendis

0
SHARE
La localitat de Benimassot, on el foc quasi va arribar al casc urbà.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha extremat els controls de salut pública als municipis que s’han vist afectats pels incendis forestals, amb la finalitat de reforçar la protecció de la salut de la població que resideix a les zones afectades. Per això, s’ha enviat personal inspector de salut pública de les àrees de seguretat alimentària i sanitat ambiental per extremar els controls de l’aigua de consum i en l’àmbit de la seguretat alimentària.

D’una banda, el personal expert en salut pública han comprovat que els talls de subministrament elèctric en indústries i establiments alimentaris, que s’han produït de forma puntual, no pogueren suposar un risc per a la salut de la ciutadania, a causa de l’impacte que té a la seguretat alimentària. En aquest sentit, segons ha indicat la Directora General de Salut Pública i Addiccions, Ofelia Gimeno, “no s’han detectat incidències sanitàries als municipis afectats, atès que els talls de subministrament elèctric han estat molt puntuals i intermitents, de curta durada i només en alguns, per això els establiments d’elaboració o consum d’aliments poden treballar amb total normalitat”.

Control de la qualitat de les aigües

Així mateix, Sanitat ha extremat el control sobre la qualitat de les aigües a les zones afectades pels incendis. El personal especialitzat ha dut a terme les accions necessàries per comprovar les infraestructures dels abastaments d’aigua de consum. Als sistemes d’abastiment d’aigua de consum al municipi de Bejís s’han hagut de realitzar tasques per resoldre les incidències detectades, com és el buidatge d’un dipòsit, la substitució d’alguns trams de canonada i d’un grup electrogen. Actualment, ja s’han reparat totalment.

D’altra banda, els centres de salut pública de referència dels municipis afectats s’han posat en contacte amb els ajuntaments i els gestors dels sistemes d’abastament implicats, perquè extremin la vigilància dels nivells de desinfectant residual amb l’objectiu d’assegurar que es adeqüen als valors establerts a la legislació vigent.

A més, en previsió d’un possible impacte de les fortes pluges anunciades per als propers dies a zones d’abastament d’aigua de consum humà, la direcció general de salut pública i addiccions ha donat instruccions als centres de salut pública perquè extremen la vigilància a aquelles zones d’abastament que tinguen antecedents d’alteracions en la qualitat de l’aigua en episodis anteriors de pluges intenses o en aquelles zones afectades pels incendis forestals recents.

Ofelia Gimeno ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat a la població que resideix als municipis afectats i ha indicat que “queden garantides la seguretat alimentària i la qualitat a les aigües de consum, i en qualsevol cas, salut pública està treballant i intercanviant informació amb els ajuntaments afectats”.