Home Alcoi Ja es poden demanar les ajudes per a vehicles de mobilitat personal...

Ja es poden demanar les ajudes per a vehicles de mobilitat personal i bicicletes elèctriques

381
0
SHARE

Ja estan publicades en el BOP les bases per a les ajudes l’adquisició de bicicletes elèctriques, els elements necessaris per a l’electrificació de les mateixes i vehicles de mobilitat personal (VMP) elèctrics per a la ciutadania promogudes per l’ajuntament d’Alcoi. Es poden sol•licitar les subvencions fins al dia 3 de novembre.
L’únic requisit per a poder demanar aquesta subvenció és ser major d’edat i residir a la nostra ciutat des d’almenys fa un any. El procediment de concessió d’aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, sent l’únic criteri d’atorgament el del moment de presentació de les corresponents sol•licituds, fins a esgotar la dotació pressupostària disponible.
L’import de les subvencions a atorgar s’elevarà segons el cas a les següents quanties:
a) Adquisició de bicicletes elèctriques: 40% de l’import d’adquisició fins a un màxim de 250 euros. L’import màxim d’adquisició serà de 1.200 euros, IVA inclòs.
b) Kits d’electrificació: 20% de l’import d’adquisició fins a un màxim de 100 euros. L’import màxim d’adquisició serà de 600 euros, IVA inclòs.
c) VMP elèctrics: 30% de l’import d’adquisició fins a un màxim de 150 euros. L’import màxim d’adquisició serà de 600 euros, IVA inclòs.
«Les noves tecnologies han afavorit l’aparició de solucions de mobilitat urbana que afavoreixen els desplaçaments personals mitjançant nous models de vehicles que no produeixen residus contaminants. La intenció del govern es treballar per la mobilitat sostenible en la nostra ciutat, per això estem actuant en diversos àmbits, hem augmentat significament el carril bici, i també apliquem bonificacions per als vehicles elèctrics i híbrids», explica el regidor de Mobilitat Sostenible, Jordi Martínez.
ALTRES MESURES PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ
En les ordenances municipals hi ha diverses bonificacions, recordem que les persones que adquirisquen un cotxe elèctric o híbrid tenen una bonificació en l’impost de circulació del 75% en el primer any i el 50% a partir del segon.
També és important remarcar que el govern municipal d’Alcoi va acordar bonificar els impostos d’activitats Econòmiques i de Construccions Instal•lacions i Obres a aquelles empreses que aposten per les energies sostenibles.
L’aposta per les energies renovables és una de les línies estratègiques del pla director Smart City de la ciutat d’Alcoi, de fet, en els últims anys el govern d’Alcoi ha col•locat 15 instal•lacions fotovoltaiques en edificis municipals, 8 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, també ha instal•lat enllumenat públic alimentat d’energia solar en tres polígons industrials i en tots els polígons s’ha substituït la il•luminació de vapor de sodi per la tecnologia Led, cosa que també s’ha fet en gran part de la ciutat i es continuarà fent durant els pròxims anys. Això produeix una disminució del consum elèctric i lumínic de tota la ciutat amb sistemes eficients i tecnològicament avançats.