Home Economia La construcció a la provincia d’Alacant finalitza l’any superant nivells pre-pandèmia

La construcció a la provincia d’Alacant finalitza l’any superant nivells pre-pandèmia

147
0
SHARE

El còmput anual registra un increment del 12% enfront de 2020 i un descens del 21% respecte als habitatges iniciats en 2019

La construcció a la província d’Alacant ha finalitzat 2021 molt positivament, perquè per primera vegada des que s’iniciara la pandèmia s’han registrat més habitatges que l’últim any pre-pandèmia; no obstant això, el còmput anual encara és un 21% més baix que el de 2019. Així ho remarquen les dades de visats d’habitatges iniciats del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació d’Alacant del quart trimestre de 2021.

L’últim trimestre de 2021 es van iniciar a la província 1.564 habitatges, enfront dels 1463 habitatges del mateix període de 2019. Aquesta xifra consolida la recuperació del sector, i tanca l’any 2021 amb una nota positiva, accentuada per l’increment del 14% que suposa respecte als 1.372 habitatges del tercer trimestre, i el 46% d’increment amb sobre les 1.074 del quart trimestre de 2020.

2021 ha finalitzat amb 5.618 habitatges iniciats a Alacant, la qual cosa suposa un increment del 12% sobre les 5.026 de 2020. “Aquest increment respecte a 2020 és molt important si tenim en compte que el 40% dels habitatges iniciats en 2020 es van començar en el primer trimestre, és a dir abans de l’inici de la pandèmia. D’aquesta manera, el nombre d’habitatges iniciats en els 12 mesos anteriors s’incrementa per tercer trimestre consecutiu, després de sis trimestres seguits de descensos”, ha comentat Carlos Casas, president del *COAATIEA.

Aquestes xifres marquen la tendència creixent del sector, però el còmput anual encara es troba un 21% per davall de l’any 2019 en el qual es van iniciar 7.143 habitatges. “L’activitat estaria a meitat del camí necessari per a recuperar el nivell de fa dos anys, perquè des del nivell més baix en termes anuals (els 4.136 habitatges al primer trimestre de 2021) hi ha hagut un increment de 1.482 habitatges, i per a arribar a les de 2019 faltarien 1.525”, ha remarcat Casas.

Activitat distribuïda per comarques

En termes comarcals, l’activitat s’ha distribuït d’una forma bastant equitativa a causa de la feblesa de la Vega Baixa, qui havia liderat en els últims anys. En 2021 l’àrea d’Alacant suposa el 29,7% dels habitatges iniciats, la Vega Baixa el 27,5% i les Marines el 25,5%. Des del 2009 és la primera vegada que no és la Vega Baixa la zona en la qual s’inicien més habitatges de la província en veure’s superada per l’àrea d’Alacant; aquesta comarca en 2013 suposava el 76,3% del total.

“En aquest 2021 el lloc amb millor comportament ha sigut l’àrea d’Alacant que ha crescut un 29% respecte a 2020; amb 1.666 habitatges iniciats supera els nivells pre-pandèmia, perquè en 2019 van ser 1.538 habitatges i en 2018, 1.471. No obstant això, el que aquesta zona es trobe ja en nivells màxims d’activitat dels últims anys fa necessari prendre amb cautela la possibilitat que continue creixent durant 2022”, ha comentat el president del Col·legi. En el quart trimestre l’àrea d’Alacant ha registrat 765 habitatges iniciats, el 46% del total anual i que quadrupliquen les 149 iniciades en el quart trimestre de 2020.

La Vega Baixa ha crescut aquest trimestre superant la xifra de 2020 (1.455 habitatges) en un 6%. Amb gran diferència és l’àrea que es troba més lluny de recuperar els nivells anteriors a la pandèmia, perquè la xifra de 2021 està un 47% dels 2.937 habitatges de 2019 i un 55% de les 3.464 de 2018. Malgrat la caiguda, no deixa de créixer, i això sumat a la possibilitat que el creixement d’Alacant s’atenue fa especialment important que la tendència alcista continue l’any vinent

Les Marines acaben l’any amb creixement respecte a 2020. Els 1.431 habitatges incrementen les 1.261 de 2020 en un 13,5%, la segona major taxa de creixement només per darrere de l’àrea d’Alacant. Al contrari que aquesta última, en el quart trimestre ha mostrat feblesa, perquè els 253 habitatges suposen caiguda tant respecte a les 362 del tercer com a les 580 del quart de 2020 que va ser especialment bo. Amb tot, la tendència continua sent positiva, perquè com s’ha indicat, l’any acaba amb creixement, i la xifra final està a un 13% dels 1.638 habitatges de 2019, la qual cosa, si bé li dona marge de creixement en 2022, és sens dubte molt de menor que el de la Vega Baixa.

El quart trimestre no ha sigut positiu per a l’àrea d’Elx, perquè els 95 habitatges iniciades suposen una caiguda del 17% respecte a les 114 del quart trimestre de 2020 i un 27% respecte a les 130 del tercer trimestre. No obstant això, en el total de l’any, els 675 habitatges iniciades són un 9% superiors a les 621 de 2020. En comparació amb les 744 de 2019 són un 9% inferiors, però respecte a les 516 de 2018 un 30% superiors.

L’interior de la província és l’única àrea en la qual la xifra d’habitatge iniciat en 2021 (299) és inferior a la de 2020 (399). La caiguda d’un 25% és significativa, però poc concloent donats els baixos nivells d’activitat de la zona. La xifra de 2020 va ser superior a la de 2019 (286 habitatges).

El municipi d’Alacant és sens dubte el de major creixement amb 1.026 habitatges en 2021 que és més del doble que les 441 de Sant Joan, que ocupa el segon lloc. Aquests dos llocs posen de manifest la fortalesa d’àrea d’Alacant, que no s’ha limitat a la capital. En tercer lloc, se situa Elx amb 376 habitatges, en quart Orihuela amb 371, i en cinqué Dénia amb 345. El sisé lloc se situa Torrevella amb 321 habitatges, en seté Pilar de la Foradada amb 309, en huité Xàbia amb 304, en nové Santa Pola amb 292 i en desé lloc ja més lluny Finestrat amb 198. d’Espanya.