Home Alcoi L’Ajuntament d’Alcoi congelarà les taxes i preus públics l’any vinent

L’Ajuntament d’Alcoi congelarà les taxes i preus públics l’any vinent

441
0
SHARE

El Govern d’Alcoi no aplicarà la pujada de l’IPC, prevista al voltant del 3% a les taxes i preus públics pels serveis municipals. Recordem que la pressió fiscal a la nostra ciutat aquesta per davall de la mitjana provincial i estatal, segons indiquen les xifres oficials emeses per cada administració. Això vol dir que la ciutadania d’Alcoi paga menys diners en impostos que en la majoria de la nostra Comunitat tal com ho demostren les xifres oficials, la mitjana local d’impostos directes se situa en 415,18, mentre que l’autonòmica està en 444,57. Quant als impostos indirectes a Alcoi es paga 17,56 per 42,29 en la Comunitat, mentre que en taxes i altres ingressos la mitjana local és de 113,98 i l’autonòmica 123,08.

A més de ser una de les ciutats on menys es paga en impostos, els serveis que dóna aquest ajuntament a la seua ciutadania estan per damunt de la mitjana nacional i autonòmica. Les dades demostren que l’Ajuntament d’Alcoi dedica major percentatge del pagament de la ciutadania a serveis, en concret un 159,67%, per un 136,43% de la Comunitat Valenciana i un 140,8% de la mitjana Nacional. Això significa que a Alcoi, fins i tot pagant menys, l’Ajuntament dedica més per a serveis a la ciutadania.

Enguany no es modifiquen els impostos, taxes i preus públics, en aquest sentit recentment es van adoptar mesures derivades de l’actual conjuntura econòmica incentivant amb la regulació de nous supòsits, la creació d’ocupació, promoció de l’activitat econòmica i la transició ecològica a través d’una fiscalitat justa i progressiva. Podem citar alguns exemples de les múltiples mesures dutes a terme, com la reducció de l’IAE a l’1,2 per a empreses situades en polígons industrials rebaixant-lo respecte als carrers de primera categoria i resta de la ciutat, sent aquest un dels més baixos de la Comunitat Valenciana. També es va reduir la tarifa B en la taxa per recollida tractament i eliminació de brossa i residus sòlids urbans per a hotels i residències. Quant a les taxes d’aprofitament públic que s’ha eliminat és la de les barres, amb la intenció d’afavorir l’hostaleria local. La mesura aprovada  més recentment és la modificació dels preus públics de les instal·lacions esportives públiques municipals, la qual cosa suposarà un avantatge per als equips participants, ja que les tarifes passaran a ser per equip i no individuals, sent el preu prorratejat pel nombre mínim de participants per conjunt en la competició, la qual cosa suposa sempre que finalment paguen menys que en temporades anteriors.

La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó explica que “Amb aquesta mesura es pretén afavorir a la ciutadania, ja que la pandèmia de la Covid – 19 no sols ha suposat una crisi sanitària, també econòmica i social. Des de l’Ajuntament s’està treballant per a facilitar totes les ajudes possibles als diferents sectors afectats”.

Amb aquestes mesures entre altres es congelaran els impostos sobre Activitats Econòmiques, Vehicles de Tracció Mecànica o Construccions, Instal·lacions i Obres. També es mantindran les taxes com la de drets d’examen i participació en processos selectius, celebració de matrimoni civil, llicències ambientals i comunicacions ambientals, entrada a museus, monuments i exposicions, igualment serveis com el Subministrament d’aigua potable a domicili, Transport Universitari, Escoles infantils municipals, Complex esportiu municipal Eduardo Latorre i l’ensenyament i participació en les activitats de l’escola municipal de teatre, entre molts altres.