Home Alcoi L’Ajuntament d’Alcoi tramitarà les ajudes als sectors afectats per la pandèmia llançades...

L’Ajuntament d’Alcoi tramitarà les ajudes als sectors afectats per la pandèmia llançades pel Consell

0
SHARE

L’Ajuntament d’Alcoi tramitarà les ajudes Parèntesi que ha aprovat el Consell. Aquestes ajudes seran per als sectors econòmics més afectats per les restriccions enfront de la Covid19. En concret, el decret llei estableix la distribució dels 160 milions d’euros de les ajudes Parèntesis per a cada municipi on es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors més afectats.

L’import assignat per a cada municipi s’ha distribuït atenent els següents criteris: d’una banda es concedeix una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors en els sectors identificats; i d’altra banda una quantitat fixa de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms en els esmentats sectors.

Les ajudes es dirigiran a cobrir despeses corrents de l’activitat duta a terme des d’abril de 2020, que hauran de ser justificats pels autònoms i microempreses. Si en aplicar les ajudes el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits.

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.

En concret, les activitats econòmiques recollides en el decret llei i considerades com les més afectades per les restriccions a conseqüència de la pandèmia són hostaleria i restauració, activitats de creació artístiques i d’espectacles, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment i allotjaments i activitats turístiques.

Del total de les ajudes, la Generalitat aportarà el 62,5% -és a dir, 100 milions d’euros-, mentre que les Diputacions Provincials contribuiran amb un 22,5%, i els ajuntaments amb el 15% restant, tal com ha sigut acordat en la Mesa Institucional, constituïda per la Generalitat, Diputacions Provincials i representants dels municipis, per a abordar mesures econòmiques destinades a la recuperació de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes poden ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional finançat com a part de la resposta de la Unió a la Pandèmia de Covid-19.

Parèntesi constitueix una de les mesures de suport incloses en el Pla Resiteix, dotat amb un total de 380 milions d’euros, amb la finalitat de reforçar els sectors greument afectats, evitar la deterioració del seu teixit empresarial i contribuir a la conservació de l’ocupació, mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques. Des de l’Ajuntament d’Alcoi i per acord de la Junta de Portaveus es va traslladar tant al president de la Generalitat, Ximo Puig com al conseller d’Economia Sostenible, Rafael Climent, la voluntat del consistori per adherir-se al Pla així com la importància d’ajudar en major mesura a les poblacions més afectades com és el cas de la nostra ciutat, amb mesures més restrictives des del passat 7 de gener.

“Aquest pla serà molt important per a les persones de la Comunitat Valenciana i especialment per a les de la nostra ciutat que és una de les quals més mesures restrictives ha tingut amb l’hostaleria tancada des del 7 de gener. Igualment l’economia de la nostra ciutat està molt lligada a les festes de Moros i Cristians i el Nadal Alcoià, aquestes ajudes igualment seran vitals per a evitar que desapareguen molts d’aquests artesans”, ha explicat l’Alcalde d’Alcoi, Toni Francés. “Des de l’ajuntament ens hem adherit a aquest pla i continuarem oferint les ajudes Reactiva per a tractar de pal·liar en la mesura que siga possible les conseqüències econòmiques que ha provocat la crisi de la Covid en la ciutadania”.

Des del passat dijous 21 ja estan posades en marxa les primeres ajudes del Pla Resisteix, que faciliten a les empreses més afectades per la crisi préstecs de l’IVF amb trams no reembossables de fins al 30%. La línia Horeca, dotada amb 50 milions d’euros, està destinada a les empreses de l’hostaleria, la restauració, el turisme i l’oci i ja pot ser sol·licitada. Les empreses englobades en aquests sectors podran accedir a préstecs d’entre 15.000 i 750.000 euros, amb una ajuda no reembossable de fins a 60.750 euros.