Home Alcoi L’Observatori de l’Habitatge d’Alcoi ja està en marxa

L’Observatori de l’Habitatge d’Alcoi ja està en marxa

309
0
SHARE

Ahir a la vesprada, l’Observatori de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA) es va posar en marxa, celebrant la seua constitució en el saló de plens de l’Ajuntament d’Alcoi. L’OMHA és un instrument per possibilitar la participació i la transferència d’informació així com l’elaboració de coneixement en matèria d’habitatge. Durant la constitució d’aquest òrgan de participació, es va presentar un diagnòstic preliminar de la situació de l’habitatge a Alcoi. Un estudi obert a aportacions del ple i que, una vegada estiga acabat, es farà públic a la ciutadania. En l’acte també es va presentar una proposta metodològica basada en la planificació estratègica participativa per a la dinamització dels diferents laboratoris, és a dir, grups de treball en temes relacionats amb l’estat i el mercat de l’habitatge, la perspectiva social de l’habitatge i d’innovació social, que ja podran començar a treballar amb la informació recollida a la diagnosi prèvia.
El ple de l’OMHA va estar presidit per Cristian Santiago, Coordinador de l’Observatori; com a vicepresident estava Sergio Ortiz, representant del moviment ciutadà i com a vicepresidenta segona, la regidora d’Habitatge, Maria Baca. També formen part de l’òrgan, una persona representant de cadascuna de les associacions veïnals d’Alcoi, un representant de l’EVHA (Entitat Valenciana d’Habitatge), de l’IVE (Institut Valencià d’Edificació), de Caritas, de Creu Roja, del Col•legi d’Advocats, del Col•legi d’Arquitectes, de l’Associació d’Empreses de la Construcció , d’un tècnic del Servei de Mediació i Intervenció Socioeducativa, de Serveis Socials, del Departament d’Habitatge, del Departament d’Urbanisme, del Departament d’Arquitectura, del Departament de Policia Local i de la Policia Nacional així com d’un representant de cadascun dels partits polítics amb representació municipal.
El coordinador de l’OMHA, Cristian Santiago, ha destacat: “s’ha fet un bon treball en l’Ajuntament en aquest tema, un treball que cal valorar, més si tenim en compte que hem viscut una època complicada amb la crisi de la Covid-19. Parlem, a més a més, d’una experiència pionera de la qual podem sentir-nos orgullosos i en la que ja estan fixant-se altres administracions públiques. Amb la creació d’aquest Observatori tenim, sens dubte, una oportunitat per a fer polítiques d’habitatge participades i facilitar als ciutadans tot allò que ha de veure amb l’habitatge a Alcoi”.
Per la seua banda, Maria Baca, regidora d’Habitatge, remarca la importància de comptar a Alcoi amb un òrgan de participació en temes d’habitatge que serà, sens dubte, un dels reptes més importants al que s’enfronten les ciutats. “L’OMHA ens proporcionarà informació rellevant per a prendre millors decisions i planificar adequadament les polítiques d’habitatge amb la participació d’entitats i representants de la nostra ciutat que, des del coneixement dels diferents àmbits als quals representen, ens donaran una visió àmplia i consensuada en un tema tan transversal i important com és l’habitatge. A més, a més, ja tenim un informe preliminar sobre la situació de l’habitatge a Alcoi i una proposta proposta metodológica basada en la planificació estratégica partivipativa per a la dinamització de diferents laboratoris”.
El nou observatori comptarà amb un pressupost de 20.000 euros per desenvolupar les seues accions i haurà de representar anualment una memòria per a la realització de les seues funcions.El document també haurà d’incloure propostes de millora i suggeriments.
Entre les tasques del nou observatori està la d’avaluar els efectes de les mesures municipals introduïdes amb la finalitat de permetre’n un control de l’aplicació i proposar-ne correccions o millores; i la planificació i la realització d’indicadors que permeten el diagnòstic de les polítiques públiques aplicades.
L’òrgan també realitzarà estudis relacionats amb l’anàlisi dels preus de l’habitatge a la ciutat analitzant la seua l’evolució; de l’oferta i la demanda d’habitatges a la ciutat i de la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària. També vetlarà per l’estat i la suficiència del parc públic d’habitatges de la ciutat d’Alcoi, proposant mesures per a garantir la seua idoneïtat i inserció social. Per últim l’òrgan té, entre les seues funcions, la realització d’estudis específics amb la finalitat d’identificar la problemàtica de l’envelliment, despoblació del parc d’habitatges i d’espais de possible exclusió social i confeccionar un decàleg amb solucions per a aquestes problemàtiques. Cal recordar que l’Observatori compta també amb un reglament de funcionament que va ser aprovat i publicat el passat mes de juliol.