Home Banyeres Onil i Banyeres comptaran amb educadors mediambientals, el nou servei llançat pel...

Onil i Banyeres comptaran amb educadors mediambientals, el nou servei llançat pel Consorci de Residus CREA

890
0
SHARE

Aquesta setmana s’han celebrat reunions dels òrgans de govern de el Consorci CREA. Entre les mesures acordades destaca l’aprovació de l’expedient de contractació del servei consorciat d’educadors ambientals per a la millora de la gestió dels residus en l’àrea delconsorci, mitjançant la implicació de diversos grups poblacionals. Un servei de què es beneficiaran els nou municipis adherits a la mateixa (Banyeres de Mariola, Biar, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salines, Sax i Villena) i a què es podran anar incorporant progressivament nous municipis.

El servei comptarà inicialment amb un equip de 8 educadors ambientals contractats a jornada completa i un educador a mitja jornada, supervisats per un coordinador d’equip. Amb el temps, està prevista la possibilitat d’incrementar el nombre d’educadors ambientals a 10 en total, possibilitant que nous ajuntaments es sumen al servei o bé que els ja adherits puguin augmentar la cobertura a la seva localitat. Es tractarà, per tant, d’un dels serveis d’educadors ambientals amb major dotació de la Comunitat Valenciana.

El treball dels educadors s’establirà en un pla estratègic d’educació ambiental de l’àrea de gestió del consorci. Però en tot moment, es consensuaran les tasques amb tots els ajuntaments implicats per abordar els objectius prioritaris en matèria de residus de cada municipi, atenent les fraccions estratègiques de cada localitat, bé per generar més dubtes o per ser de recent implantació (orgànica, tèxtil…).

Es planteja el treball dels educadors ambientals amb un enfocament bidireccional. És a dir, no únicament s’informarà i conscienciarà en matèria de residus, sinó que també es resoldran dubtes i els educadors actuaran com un canal de comunicació per a la recepció d’aportacions i suggeriments ciutadans. L’experiència demostra que una correcta gestió dels residus només s’aconsegueix amb la implicació de tots (ciutadania, administracions públiques, empreses, comerços …) amb l’objectiu comú de reduir la generació de residus, reutilitzar i reciclar.

Com més s’utilitzen els contenidors de recollida selectiva de les poblacions, la xarxa d’ecoparcs i es davalle l’ús d’abocador, més sostenible serà el territori. Amb aquesta premissa naix el servei consorciat d’educadors ambientals. Actualment molts dels ajuntaments adherits al servei estan implementant la recollida selectiva de residus orgànics, una nova fracció que és molt important separar en origen.

Una correcta educació ambiental és imprescindible per millorar els seus resultats. Totes les accions i resultats obtinguts pels educadors ambientals es plasmaran en una memòria anual de servei que servirà, entre altres aspectes, per avaluar la consecució d’objectius i estudiar millores necessàries que incrementin l’impacte de el servei a la població.

En paraules de el president del Consorci CREA, Fulgencio Cerdán, “si bé és cert que les dades de recollida selectiva de residus en els municipis de l’àrea de gestió del consorci milloren any rere any, encara segueixen estant per sota de la mitjana de la Comunitat Valenciana. Aquest nou servei ajudarà a resoldre els dubtes de la ciutadania i conscienciar a peu de carrer perquè, entre tots, avancem en un enfocament d’economia circular”.