Home Muro Reobert el carrer La Font de Muro després d’enderrocar uns edificis en...

Reobert el carrer La Font de Muro després d’enderrocar uns edificis en risc de fallida

545
0
SHARE

Des del passat mes de novembre es va procedir a el tancament del carrer La Font davant el perill d’ensorrament imminent d’uns habitatges a Muro. Després de l’informe tècnic emès pels serveis tècnics municipals i la situació de gravetat de l’estat d’aquests habitatgesenderrocades ja en part- va fer que l’equip de govern prengués aquesta decisió.

Així es va publicar en els mitjans de comunicació, sabent del perjudici que podia ocasionar el tancament d’aquest carrer a l’trànsit rodat i de vianants. Amb la conclusió dels treballs d’enderroc i barrat de solar aquesta mateixa setmana s’ha procedit a l’obertura del carrer La Font poc més de dos mesos després del seu tancament.