Home Alcoià Sanitat anuncia retribucions de fins a 10.000€ a facultatius per a acabar...

Sanitat anuncia retribucions de fins a 10.000€ a facultatius per a acabar amb les places de difícil cobertura

361
0
SHARE
Una de les protestes del personal de l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi, en una imatge d'arxiu.

El Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha anunciat que “els facultatius que ocupen una plaça considerada de difícil cobertura al sistema sanitari públic, rebran un incentiu de fins a 10.000 euros anuals, el doble del que estava previst inicialment”. Una situació que es dona a l’Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi i que ha motivat diferents protestes.

En aquest sentit, tal com ha assenyalat el titular de Sanitat, “està previst que s’aprove al Ple del Consell el nou decret que regularà l’ocupació de les places de difícil cobertura i que recull els incentius, laborals i retributius, que es contemplen per als professionals”. Per tant, “l’objectiu és que les properes setmanes entri ja en vigor”, ha afegit.

El decret recull el procediment per a la declaració de places de difícil cobertura dins del sistema sanitari públic i els efectes incentivadors en funció del lloc. A més, regula els acords d’aliances estratègiques que s’establiran entre els diferents departaments de salut per poder desenvolupar projectes de gestió compartida, així com la prestació voluntària de guàrdies o d’atenció continuada.

D’aquesta manera, l’àmbit d’aplicació del decret serà tant a Atenció Primària com a Atenció Hospitalària. La finalitat és cobrir les necessitats assistencials i oferir un accés equitatiu a les prestacions sanitàries independentment del lloc on es residisca. Per això, a través d’aquestes mesures, es pretén enfortir els centres de salut i consultoris dels municipis de l’interior, i determinats serveis assistencials dels hospitals allunyats dels principals nuclis urbans, que presenten manca de determinats professionals per cobrir la demanda assistencial.

Segons ha indicat el Conseller de Sanitat, “amb aquest conjunt de mesures el que pretenem és oferir més avantatges als professionals, no només de caràcter retributiu, sinó que hi haurà una compensació quant a la carrera professional, en els processos selectius, activitats formatives i en l’opció de perllongar la permanència al servei actiu”.

A més, segons ha manifestat Mínguez, “crearem una sinergia entre els departaments de salut, a través d’aliances estratègiques. La finalitat és cobrir l’atenció sanitària a qualsevol lloc, per tant, a través d’aquestes aliances els facultatius que ho desitgin de forma voluntària podran realitzar tant jornada ordinària com guàrdies en altres departaments de salut”. 

Fins a 10.000€ per plaça de difícil cobertura

Es considera plaça de difícil cobertura aquella que, després d’esgotar tots els procediments de selecció, reste vacant durant tres mesos continuats en els darrers 12 mesos. A més, les d’aquelles categories de professionals en què el nombre d’inscripcions a borsa sigui insuficient per cobrir la prestació assistencial, o les que l’òrgan competent en assistència sanitària determini que és necessària per cobrir la demanda assistencial.

Els professionals que ocupin una plaça considerada de difícil cobertura rebran una incentivació retributiva de 10.000 euros anuals en el cas de categories del grup A1, 6.500 euros anuals al Grup A2, 4.000 euros anuals al Grup C1, 3.000 euros anuals al Grup C2 i 2.000 euros anuals a altres agrupacions professionals.

Altres retribucions

A més, els professionals que es desplacin en jornada ordinària a reforçar l’atenció sanitària en un altre departament de salut percebran una retribució addicional del 50% del cost per hora, i en jornada complementària percebran la retribució addicional del 100%, és a dir, el doble del que es percep. Així mateix, les categories de personal mèdic i d’infermeria poden fer guàrdies o atenció continuada, de forma voluntària, en un altre departament de salut.

Aquesta possibilitat està contemplada en cas de no haver personal suficient, a través dels procediments de cobertura establerts. A més, no podrà limitar el descans mínim entre jornades de treball i no superar el màxim de 48 hores setmanals de temps de treball en còmput anual.