Home Alcoià Un centre d’investigació valencià desenvolupa un test no invasiu per a detectar...

Un centre d’investigació valencià desenvolupa un test no invasiu per a detectar el coronavirus en la saliva

210
0
SHARE

El Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF) està acreditat per l’Institut de Salut Carlos III per realitzar test de PCR diagnòstics de Covid19. El seu equipament i instal·lacions, el personal altament qualificat i els seus nivells de bioseguretat permeten dur a terme les proves PCR per donar suport a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i als seus centres de salut i hospitals.

A més de l’anàlisi de mostres nasofaríngies (NP) que reben per part de sistema sanitari per a la realització de proves de PCR, un equip d’investigadors i investigadores del CIPF fa mesos que treballen en el desenvolupament d’un nou test de detecció de SARS-CoV-2 a partir de mostres de saliva. Test de saliva similars han estat aprovats d’urgència per la FDA nord-americana, com és el cas de el test ‘SalivaDirect’ desenvolupat per la universitat de Yale.

Altres centres espanyols i europeus de referència realitzen també estudis semblants a partir de mostres de saliva. Els principals avantatges que ofereix aquest tipus de test sobre la PCR nasofaríngia és que són menys invasius, consistents i econòmics. Així mateix, un altre avantatge molt important d’emprar mostres de saliva per a realitzar les proves PCR és que ofereixen minimitzen la interacció física dels treballadors del sistema sanitari amb possibles persones infectades. El mateix pacient pot prendre la seva mostra i lliurar-la al seu centre de salut dins d’un recipient tancat i de forma segura. A més, al ser no invasiva no suposa cap dolor ni molèstia per als pacients, un punt que pot facilitar una major participació en programes de rastreig.

Aquest tipus de test, segons estudis científics recents, permet realitzar més proves a més persones en menys temps, sempre amb l’objectiu de tallar les cadenes de contagi.

El cap del Laboratori d’Immunologia Molecular i Cel·lular del CIPF, Enric Esplugues, un dels investigadors que lidera l’equip Covid19 de l’CIPF. Assegura que els test de PCR per a la detecció de la SARS-CoV-2 “es basen en analitzar mostres biològiques on ja sabem que resideix el virus, per exemple, en mostres nasofaríngies o mostres de saliva. L’obtenció de mostres nasofaríngies pot ser complicada i molesta si la comparem amb l’obtenció de mostres de saliva. A més, la prova de detecció de SARS-Cov-2 en saliva manté una alta sensibilitat”, afegeix l’investigador.

La saliva, una alternativa viable i molt sensible

La saliva, segons diferents estudis científics publicats en les ultimes setmanes, és una ferma candidata per al diagnòstic de Covid19 perquè la seva recol·lecció és mínimament invasiva i ha mostrat una sensibilitat comparable als hisops nasofaringis. A més, la metodologia utilitzada pels investigadors del CIPF no requereix de la purificació de RNA.

La directora de l’CIPF, la doctora Deborah Burks, considera que és una forma d’avançar amb les proves de cribratge, fins i tot a gran escala: “És un mètode molt apte per a nens perquè aquesta metodologia s’adapta perfectament a un programa de screening massiu, ja que es poden emprar pools de mostra. És possible detectar pacients de Covid19 en estadis molt primerencs o amb càrregues virals baixes amb resultats comparables a les proves de PCR a partir de mostres nasofaríngies”, afegeix la doctora Burks.