Home Alcoi Alcoi convoca la I Jornada d’Implementació d’Itineraris d’Inclusió Social per al dijous...

Alcoi convoca la I Jornada d’Implementació d’Itineraris d’Inclusió Social per al dijous 30 de novembre

0
SHARE

Actualment, en la ciutat d’Alcoi hi ha un total de 483 expedients actius de Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) en la seua modalitat de Renda de Garantia d’Inclusió Social (RGIS). Açò suposa un total de 1.149 persones beneficiàries d’aquestes ajudes, en les quals l’equip del programa d’implementació d’itineraris d’inclusió social de l’Ajuntament d’Alcoi està realitzant intervencions de caràcter social.

El servei d’inclusió social es composa de programes estructurals que són la RVI i el programa de prescripció d’itineraris per a la inclusió social. El programa d’implementació d’itineraris d’inclusió social s’enquadra com un dels programes instrumentals dins d’aquest servei. L’equip d’itineraris adscrits al servei d’inclusió social de l’Ajuntament d’Alcoi està compost per 3 persones tècniques de perfil social (treballadores socials), 3 persones tècniques d’inclusió social (TIS) i 1 persona coordinadora.

Aquest equip és el responsable de desenvolupar la prestació professional contemplada dins de la RVI, entenent aquesta prestació professional com la prestació que comprén el conjunt d’intervencions dirigides a la prevenció, rehabilitació, diagnòstic, atenció en les situacions de necessitat social o laboral, de promoció de l’autonomia i la inclusió social de la ciutadania, així com l’atenció sociosanitària o socioeducativa d’aquesta.

Itineraris familiars o individuals

Els itineraris d’inclusió són el conjunt d’actuacions, instruments i procediments tècnics que donen cos al pla personalitzat d’intervenció. Està conformat pels mòduls operatius d’intervenció, és a dir, els marcs de referència bàsics per a analitzar, identificar les necessitats i establir les actuacions bàsiques o serveis i programes d’intervenció social. Dins d’un mateix pla personalitzat d’intervenció es poden establir tant itineraris familiars com individuals.

Aquest programa és finançat pel Programa Comunitat Valenciana Fons Social Europeu Plus 2021-2027, que té com a fi promoure l’ocupació i el desenvolupament de tots els recursos humans en tots els països de la Unió.

“Aquest és un programa molt important perquè ajuda des de la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, si és el cas, unitats de convivència. A més, fomenta la seua participació en el procés d’inclusió social, amb caràcter periòdic. Per al nostre govern, les persones són el primer i des de la Regidoria de Polítiques Inclusives treballem per poder ajudar a la inclusió social del nombre més gran possible de persones”, ha explicat la Regidora de Polítiques Inclusives, Aroa Mira.