Home Destacats Associacions d’Ibi demanen convocar el Consell Municipal de Medi Ambient per a...

Associacions d’Ibi demanen convocar el Consell Municipal de Medi Ambient per a aturar el projecte de planta fotovoltaica

806
0
SHARE
Planol de les zones residencials i les zones que s'utilitzarien per a les plantes solars al terme de Castalla, similar al projectat a Ibi.

El passat 1 de febrer de 2024 es va fer públic el Projecte d’Instal·lació de Producció
d’Energia Fotovoltaica que promou l’empresa ‘KENERMORA SOLAR II, SLU’ i que preveu instal·lar a Ibi una potència de 40,8 MW, així com infraestructures d’evacuació. El projecte preveu instal·lar 72.352 panells que ocuparan quasi 1.000.000 de metres
quadrats.

Dos setmanes després, diverses associacions de la localitat han fet pública la seua oposició al projecte mitjançant un comunicat de premsa. Resa el següent:

“Les associacions signants d’aquest comunicat som partidàries de l’ús i potenciació de les energies renovables, però entenem que no tot val. Part dels terrenys sobre els quals es projecta la instal·lació són rústics (SNUC) amb alt valor paisatgístic i ambiental, mentre que uns altres estan qualificats per a ús industrial (SUNP).

Convocatòria del Consell Municipal de Medi Ambient

Una vegada examinat l’expedient publicat, entenem que es tracta d’un projecte amb
un impacte ambiental i econòmic molt negatiu, que pot tindre efectes desastrosos per
a l’economia iberuda. Totes les associacions ens hem adherit a la petició de convocatòria de reunió del Consell Municipal de Medi Ambient, que ha sigut sol·licitada pel Centre Excursionista Amics de les Muntanyes. Entenem, a més, que aquesta reunió hauria de ser oberta a tots els col·lectius i ciutadans als quals interesse rebre informació respecte a aquest projecte.

Tenim intenció de contactar amb associacions i col·lectius de pobles pròxims per a
estudiar el projecte i preparar al·legacions dins del termini anunciat (30 dies).
Per informacions aparegudes en la premsa recent, sembla ser que a Castalla i a Biar
també hi ha presentats projectes similars i els respectius Ajuntaments han acordat
suspendre les llicències i estudiar un possible canvi de normes urbanístiques que
impedisquen la proliferació d’aquesta mena d’instal·lacions en els seus termes
municipals.

Demanen a l’Ajuntament que es posicione

Ens agradaria que l’equip de govern de l’Ajuntament d’Ibi assumisca una posició similar
i adopte quantes decisions siguen necessàries per a evitar que un projecte com el
presentat perjudique greument el nostre entorn natural i llastre el futur del nostre
poble”.