Home Agricultura Diputació destina 4,2M€ extres per a finançar obres d’eficiència ens els cultius...

Diputació destina 4,2M€ extres per a finançar obres d’eficiència ens els cultius de la província

0
SHARE
Parcel·les rurals el terme municipal de Castalla.

La Diputació d’Alacant reforçarà amb més de 4,2 milions d’euros la inversió destinada a l’execució i la millora d’infraestructures i instal·lacions hidràuliques amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència de l’ús d’aigua en regadiu. La Comissió de Cicle Hídric ha donat el vist i plau a aquestes línies d’ajudes de les quals podran beneficiar-se les entitats de reg de tota la província.

Juntament amb la convocatòria ordinària que des de fa anys aprova la Diputació d’Alacant i que el 2023 comptarà amb 700.000 euros, la institució provincial impulsarà, a més, en aquest exercici una altra convocatòria extraordinària, en aquest cas amb 3.500.000 euros per finançar obres de més envergadura.

Compensar la minva del Tajo-Segura

“Amb aquest nou paquet inversor, realitzem un gran esforç econòmic perquè els nostres agricultors i regants puguin comptar amb les infraestructures hidràuliques adequades, especialment en un moment com l’actual en què les retallades injustificades dels transvasaments per part del Govern central ja estan tenint conseqüències negatives sobre el nostre regadiu”, ha explicat la vicepresidenta i diputada de Cicle Hídric, Ana Serna.

La diputada ha posat en valor el compromís del sector agrari alacantí amb l’ús eficient de l’aigua, “ja que en aquesta província som molt conscients que es tracta de un recurs escàs i molt valuós”. La convocatòria ordinària preveu la subvenció d’obres de reparació i execució amb un pressupost inicial no inferior als 40.000 euros i el percentatge de la subvenció respecte al cost total de l’activitat serà del 80% per a actuacions el pressupost inicial de les quals ascendisca a 48.400 euros. Si se supera aquest import, es recalcularà el percentatge de lajuda.

En el cas de la convocatòria extraordinària, el pressupost inicial de lobra no podrà ser inferior a 100.000 euros ni excedir de 250.000 euros i el percentatge de la subvenció respecte al cost total de lactivitat serà del 100%. Seran objecte de subvenció el primer establiment, reforma o gran reparació d’infraestructures i instal·lacions hidràuliques i altres inversions per optimitzar l’eficiència, la gestió i el control en la utilització de l’ús de l’aigua per a regadiu.

D’altra banda, la Diputació també ha reservat 50.000 euros per a un altre programa d’ajudes destinat, en aquest cas, a donar cobertura a la redacció dels projectes que entren a les convocatòries anteriors.