Home Alcoi El cost de les expropiacions per a l’ampliació del Campus d’Alcoi de...

El cost de les expropiacions per a l’ampliació del Campus d’Alcoi de la UPV passa de 400.000 a 3M€, a pagar per la UPV

0
SHARE
Edificis de l'ampliació del Campus d'Alcoi de la UPV sobre terrenys que van ser expropiats a la ciutat.

El compromís serà el de reinvertir el valor de les expropiacions que ha de pagar la Universitat en els projectes actuals d’ampliació del Campus.

L’any 2008 l’Ajuntament d’Alcoi va signar amb la UPV, el Conveni per a l’obtenció de sòl dotacional amb la finalitat d’ampliar el Campus d’Alcoi. Aquest conveni suposava que l’Ajuntament expropiaria a favor de la UPV les parcel·les situades entre el Campus i la Beniata per a construir l’actual Pavelló Esportiu Georgina Blanes, laboratoris, i diverses instal·lacions del Campus d’Alcoi, obligant-se la UPV al pagament del valor de les expropiacions valorades inicialment en aproximadament 400.000 euros.

En concret era una superfície de 14.653,63 m², en la zona situada entre els carrers Alarcón, Echegaray i esquena Alacant, Av. País Valencià i Joan Cantó.

Aquesta expropiació va ser duta als tribunals per part dels propietaris que van considerar insuficient la quantitat de 400.000 euros pels seus terrenys. Els tribunals finalment van quantificar el valor dels solars en quasi 3 milions d’euros.

Augment que haurà d’assolir la UPV

Cal indicar respecte a aquest cas, que el pla especial el va promoure la UPV, però com la universitat no pot expropiar, la funció la va assolir l’Ajuntament. En conseqüència, un increment de la compensació als titulars correspondria assumir-la a la universitat, que únicament va pressupostar 400.000 euros.

“L’Ajuntament durà al proper Ple la reclamació d’eixe import a la UPV, al mateix temps que ens comprometem políticament a reinvertir el valor de les expropiacions que ha de pagar la universitat en els projectes actuals d’ampliació del Campus que està impulsant l’actual direcció d’Alcoi i que tan necessaris són per al Campus d’Alcoi, la ciutat i el conjunt de la comarca”, ha afirmat l’Alcalde d’Alcoi, Toni Francés.