Home Alcoi Els alcoians davallen la quantitat de residus que generen i consoliden el...

Els alcoians davallen la quantitat de residus que generen i consoliden el reciclatge de la fracció orgànica

0
SHARE
Matèria orgànica dins d'una compostera.

Les dades indiquen que cada vegada s’utilitzen menys productes amb envasos plàstics i que es recicla millor, augmentant entre altres en vidre, oli i tèxtil. Durant aquest any 2022, s’ha recollit un total de 22.736,448 tones de residus a Alcoi, destacant que s’ha aconseguit reduir en 1265,76 tones respecte a 2021.

Aquesta línia segueix la tendència de reducció de residus que no es reciclen, és a dir, els que van al contenidor gris, el de la fracció reste -on es mescla tot i és més difícil separar-. Aquest tipus de residu es penalitzarà cada vegada més, tant per part de les administracions autonòmiques com les nacionals, amb els nous plans integrals de residus. S’han recollit 5,85 tones menys en aquest contenidor respecte a l’any passat.

La tendència és la de reduir any rere any aquest tipus de residus. Tot el que es recull en el contenidor gris, on van les restes, té un cost econòmic. Però el cost no sols és econòmic sinó també mediambiental. Les restes pels quals es paga s’enterren en abocadors, es cremen o van a cementeres amb els problemes mediambientals que això genera. Les dades mostren una clara reducció en els últims anys passant de les 17.932,46 tones recollides en 2017 a les 14.747,37 en 2022.

Els residus dels contenidors groc, verd i blau van a diferents plantes de reciclatge situades en Sant Vicent, Villena, Benidorm i Elda. L’ajuntament cobra depenent del nombre de tones recollides. No obstant això, cal puntualitzar dues coses: la primera és que encara que es produeix el benefici econòmic es treballa per la reducció de residus, especialment els plàstics. A més cal recordar que fins i tot amb aquesta compensació que aconsegueix l’ajuntament, el rebut del fem no és suficient per a cobrir tot el servei, pel que encara que cada any es recicla més, no es pot baixar l’import del rebut, perquè el cost del servei és molt superior al que paga la ciutadania.

Reducció dels envasos

Igualment, es treballa per a reduir l’ús d’envasos amb diferents campanyes, que les dades demostren que estan funcionant, ja que el nombre de tones recollides en envasos ha baixat passant de 1371,44 a 1355,66, mentre que augmenten en vidre, tèxtil, oli usat, càpsules de café, fusta, RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics), matalassos, fusta i pneumàtics, entre altres.

Així, cal destacar que s’han recollit un total de 286,9 tones en el contenidor marró, xifres molt similars a l’any anterior, amb un lleuger descens, que entre altres causes pot ser que la disminució estiga motivada per la posada en marxa de les compostadores individuals, comunitàries i el programa de compostatge en instituts per part del Consorci.

“Recordem que aquest govern està clarament compromés en reciclar cada vegada més i separar les màximes fraccions possibles, contribuint a l’economia circular i per això estem desenvolupant un programa molt potent d’educació ambiental per a conscienciar del tractament dels residus”, ha destacat el Regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

Compostatge contra el canvi climàtic

Els 286.900 quilos de matèria orgànica seran transformats en compost, que costarà menys diners de tractar i, a més, evita que siga enterrada com a ‘resta’. L’ús d’aquest nou contenidor funciona amb clau per a garantir una correcta utilització. També es recull l’orgànica a grans productors, com a residències, mercats o menjadors escolars, els quals disposen d’un contenidor molt a prop o el servei porta a porta.

El Regidor de Transició Ecològica ha explicat que el compostatge és una de les millors formes per a combatre el Canvi Climàtic. “El compostatge manté els materials fora dels abocadors, aporta nutrients al sòl, atrau i reté l’aigua de pluja i redueix la producció de gasos en els abocadors que, al cap i a la fi, són gasos d’efecte d’hivernacle molt potents. Totes les restes orgàniques que depositem en el contenidor marró van a una planta de compostatge que el passat any va certificar el seu abonament per a poder utilitzar-ho per a compost”.