Home Destacats Ibi aprova el Pla d’Acció Municipal davant el Risc d’Inundacions per a...

Ibi aprova el Pla d’Acció Municipal davant el Risc d’Inundacions per a protegir els indrets inundables del casc urbà

0
SHARE
Imatge d'arxiu d'un dels edificis enderrocats després dels darrers episodis de pluges a Alcoi.

L’Ajuntament d’Ibi ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups que composen la Corporació excepte VOX el Pla d’Actuació Municipal davant del Risc d’Inundacions (PAMRI) d’Ibi. El PAMRI estudia les infraestructures, les vies de comunicació, les conques i les subconques, les infraestructures d’abastiment d’aigua potable, els sanejaments i les canalitzacions de rambla urbana i té com a finalitat aconseguir la màxima protecció per a persones, béns i medi ambient, ocasionada per possibles inundacions.

Per a l’elaboració del PAMRI d’Ibi s’han tingut en compte variables com les inundacions històriques de la localitat, les zones d’inundació associades a períodes de tornada, els punts crítics davant del risc d’inundació -tenint en compte els passos d’aigua possibles desbordaments i negaments de la xarxa-, així com els camins i vies de la població.

D’altra banda, els informes de perillositat del Patricova -Pla d’Acció Territorial de Caràcter Sectorial sobre la Prevenció de Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana- afirmen que, tenint en compte l’orografia del municipi, la probabilitat d’inundacions a Ibi és de freqüència baixa, encara que s’han de tenir en compte els ventalls torrencials, tàlvegs i barrancs.

Terme no afectat pel risc, però sí el casc urbà

El Pla deixa constància que el terme municipal no està afectat per l’arribada de front i avinguda, avaria greu o trencament de presa, però el nucli urbà sí que presenta diferents afeccions per inundació i perillositat geomorfològica segons els estudis del propi pla.

El Patricova, a més, conté el procediment d’actuació davant de les diferents casuístiques que poden tindre lloc, l’estructura i l’organització de la gestió davant d’emergència, així com els passos a seguir per tornar a la normalitat davant de situacions d’emergència.