Home Alcoi La qualitat de l’aire a Alcoi millora en tres dels quatre indicadors...

La qualitat de l’aire a Alcoi millora en tres dels quatre indicadors estudiats entre els anys 2017 i 2022

0
SHARE
Evolució de la quantitat de partícules nocives a la ciutat d'Alcoi entre 2017 i 2022.

L’Ajuntament completarà en breu la xarxa de sensors ambientals amb la incorporació d’altres sis, repartits en diferents punts de la ciutat, alguns d’ells en la Zona de Baixes Emissions.

La qualitat de l’aire a Alcoi ha millorat notablement en els últims anys, segons les dades registrades pels sensors ambientals instal·lats en l’avinguda del País Valencià, Cantó El Pinyò, carrers Oliver i Juan Gil-Albert, poliesportiu de la Zona Nord i exterior del Centre Esportiu Eduardo Latorre, que es poden consultar en la pàgina web https://smartcity.alcoi.org/.

Quasi tots els indicadors davallen

Aquests sensors mesuren, d’una banda, les partícules en suspensió de grandària menor a 10 micres. El percentatge obtingut en dividir el total pel volum d’aire mostrejat cada any ha descendit del 13,83% en 2017 a un 12,64% en 2022.

Respecte al diòxid de nitrogen (NO2), la suma de les concentracions diàries de tot l’any dividida per 365 dies s’ha reduït a la meitat de manera progressiva i passa de 12’73% en 2017 a 6,56% en 2022, segons els registres.

D’altra banda, la concentració de diòxid de sofre (SO3) se situa en 2022 en un valor de 3,427, mentre que en 2018 l’acumulat de tot l’any quedava en 3,907.Aquest és l’únic indicador que no haminvat notablement en el darrer lustre.

També ha millorat la concentració d’ozó (O3), encara que aquesta ha experimentat un lleuger repunt en 2022 (amb un valor mig anual de 57,657) respecte a 2021 (56,01). No obstant això, els valors són molt menors als registrats en anys anteriors, lluny del 71,36 al qual es va arribar en 2018.

Més sensors properament

Els sensors ofereixen també informació en temps real sobre acumulació de gasos i de partícules, incloent-hi el diòxid de carboni o les partícules en suspensió ultrafines -de grandària menor a una micra- i les de grandària menor a 2,5 micres. Aquestes procedeixen de tota mena de combustió o bé inclouen substàncies químiques orgàniques, pols, sutge o metalls.

Amb l’objectiu de reforçar el control de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), en el termini d’un mes s’instal·laran nous sensors ambientals als carrers Casa Blanca, Sant Jaume i en l’IVAM CADA Alcoi. Altres tres estaran situats en El Camí, La Rosaleda i Espronceda.

Entre les millors ciutats alacantines

D’altra banda, Alcoi forma part de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat Valenciana i compta amb una estació a l’Hospital Verge dels Lliris, que opera segons la metodologia de l’Agència Americana de Protecció del Medi Ambient. Segons els registres obtinguts, pel que respecta a presència de partícules, monòxid de carboni, ozó, diòxid de nitrogen i diòxid de sofre, la ciutat es troba entre les que millors índexs presenten en tota la província d’Alacant.

Segons ha subratllat l’Alcalde, Toni Francés, “el fet que Alcoi estiga entre les poblacions amb millors indicadors de qualitat de l’aire és una mostra del treball que aquest govern està duent a terme els darrers anys per fomentar la mobilitat i avançar cap a una ciutat més sostenible, accions que ajuden a reduir els índexs de contaminació i contribueixen a millorar la salut i el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes”.

La contaminació ambiental pot provocar o empitjorar malalties pulmonars com l’asma o la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) i incrementa el risc de problemes cardiovasculars. S’estima que el 93% de la població mundial està exposada a la contaminació atmosfèrica produïda principalment pel trànsit de vehicles.