Home Alcoi L’enquesta sobre AlcoiBioUp! revela l’interès dels alcoians en l’increment, manteniment i aprofitament...

L’enquesta sobre AlcoiBioUp! revela l’interès dels alcoians en l’increment, manteniment i aprofitament de les zones verdes

0
SHARE
Un dels barrancs que travessa Alcoi, on es centra l'estratègia BioUp! de la ciutat.

Un total de 368 persones han participat en l’enquesta realitzada com a part de l’estratègia de renaturalització de la ciutat, AlcoiBioUp!. El projecte que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

AlcoBioUp! té com a objectiu principal afavorir la connexió de la ciutat amb els seus parcs naturals i zones verdes, millorant i estenent els seus espais naturals cap a l’interior urbà. Està considerada com una eina per a millorar la sostenibilitat de la ciutat en el seu conjunt, a més de com un vector de millora de la qualitat de vida dels alcoians.

Segons ha destacat la Regidora de Medi Ambient i Transició Ecològica, Teresa Sanjuán, “aquest és un projecte molt ambiciós, que té en la participació ciutadana un dels pilars fonamentals. Per això, l’objectiu de l’enquesta ha sigut realitzar una consulta ciutadana al voltant de problemàtiques clau relacionades amb l’estratègia de renaturalització, de manera que puga ser una eina útil per al seu desenvolupament”.

Entre les conclusions de l’enquesta destaca l’interès comú de la ciutadania en la connexió amb la naturalesa. És un dels aspectes més valorats per la ciutadania, ja siga en la seua relació amb entorns més pròxims, com els parcs urbans, com amb els passejos verds i fluvials, així com els grans espais naturals externs.

Respecte a les zones verdes, existix una preocupació comuna per l’equilibri entre la conservació de la biodiversitat i l’accessibilitat i gaudi d’aquests espais per part de la comunitat. La conservació i el manteniment són les principals preocupacions tant per a la comunitat general com per al perfil tècnic, seguides de prop per la falta de vegetació adequada en el cas d’aquest últim grup.

Tant la comunitat general com el perfil tècnic consideren que s’hauria d’aprofitar més i posar en valor les àrees, activitats i usos relacionats amb els cursos d’aigua. Les activitats relacionades amb la renaturalització urbana, com la creació d’horts urbans, la plantació d’espècies locals i l’ampliació de zones verdes, reben un fort suport tant en termes de foment com d’interès a participar.

En general, existeix un suport considerable a les millores proposades per a fomentar la biodiversitat urbana en les zones verdes d’Alcoi. Les respostes mostren una valoració positiva cap a la majoria de les mesures. Això indica una preocupació per equilibrar la conservació del medi ambient amb les necessitats de mobilitat i accés públic a les zones verdes.

L’enquesta revela un alt interès i compromís de la ciutadania d’Alcoi en la gestió de les zones verdes, amb una clara disposició a participar activament en el seu manteniment i presa de decisions. A més, existix un suport considerable a les activitats proposades per a fomentar la biodiversitat urbana.

Dades de participació

En l’enquesta plantejada per l’Ajuntament d’Alcoi han participat un total del 368 persones. Una meitat de les enquestes es van realitzar a través de dispositius mòbils i l’altra mitat des d’ordinadors. És notable la concentració en el rang d’edat entre 41 i 64 anys, que representa el 64% de les persones enquestades. A més, el 23% dels participants es troba en el rang d’edat entre 26 i 40 anys, mentres que el 8% té 65 anys o més, i un 5% són menors de 25 anys.

Els participants resideixen principalment en el nucli urbà, representant el 89% de les persones enquestades. El 5% de les persones enquestades prové d’urbanitzacions, i un altre 5% indica no viure en el municipi o no ser resident. Les àrees de l’Eixample, Santa Rosa i Batoi agrupen el 40% de les persones enquestades, mentres que els barris Centre, Zona Alta i Viaducte representen al 32% dels participants. Finalment, la Zona Nord contribueix amb el 17% de les respostes

Primers projectes AlcoiBioUp!

D’altra banda, la passada setmana, la junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcoi va licitar la redacció de projectes de les actuacions corresponents al parc de l’Uixola i a La Vaguada. Són alguns dels primers projectes -juntament amb els que estan relacionats amb les intervencions al llarg del llit del riu Riquer- que han començat a materialitzar-se dins d’aquesta ambiciosa estratègia.