Home Alcoi Licitada la instal·lació d’una zona canina al parc de Cantagallet d’Alcoi per...

Licitada la instal·lació d’una zona canina al parc de Cantagallet d’Alcoi per un máxim de vora 41.400€

0
SHARE
Plànol de la nova canina prevista al parc de Cantagallet d'Alcoi.

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat l’inici de l’expedient de contractació per a l’obra d’adequació i equipament d’una zona canina al parc de Cantagallet. És a dir, que ben aviat, les empreses podran presentar-se per a dur a terme aquesta actuació sent el pressupost base, és a dir el màxim permés, de 41.373,37€ (IVA inclòs).

Els treballs es localitzen en la part superior del parc Cantagallet i consistiran en la demolició de part de l’estany per a l’adequació a zona de jocs canina, barrant la zona restant de l’estany que quedarà fora de la zona d’esplai caní. A més, realitzaran una plataforma per a aparells canins de joc i hauran de subministrar els aparells de joc, així com la instal·lació d’una font mixta. També hauran de col·locar unes segones portes de seguretat.

Aquesta zona d’esplai caní s’uneix a les ja existents en el Parc de la Zona Nord, Barranquet de Soler i El Romeral. Tal com defineix l’Ordenança Municipal sobre la convivència amb animals de l’Ajuntament d’Alcoi en el seu articule 90. “les zones d’esplai caní són espais públics degudament senyalitzats i delimitats per a l’ús per part dels amos de gossos en els quals podran mantindre’ls solts”.

Aquest mateix articule detalla la normativa, indicant que les deposicions dels animals seran recollides immediatament i depositades en les papereres amb bossa tancada, preferentment biodegradable. També indica que no es podrà accedir amb més de dos gossos per adult. Les portes es mantindran tancades en tot moment i els gossos estaran controlats pels seus amos en tot moment; visibles i sota control per veu. Tampoc està permés que els animals caven o facen clots.

Limitacions d’accés

Les races de gossos catalogades com potencialment perilloses estaran subjectes i amb morrió. Els animals agressius o no socialitzats tindran prohibit l’accés. No poden accedir gosses en zel ni animals malalts. Tampoc es podrà accedir amb menjar, joguets o pilotes.

Igualment, cal ressaltar que tots els animals que accedisquen estaran censats, tindran microxip i els tractaments profilàctics obligatoris actualitzats. Els propietaris hauran de tindre la corretja disponible, els animals disposaran de collaret, però no es permetrà collarets de punxes o d’estrangulació.

Així mateix, no es permetrà l’accés d’altres espècies animals diferent de la canina i s’evitarà el lladruc dels gossos per a evitar molèsties veïnals.

El Regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez, ha destacat que “aquesta zona ha sigut molt demandada i servirà per a que els gossos tinguen un espai on puguen estar solts i jugar”. L’edil també ha demanat “que els propietaris complisquen amb la normativa per a tindre així en les millors condicions possibles aquest espai”.