Home Alcoi SCdA proposa tres alternatives per a fer sostenible i atractiva la línia...

SCdA proposa tres alternatives per a fer sostenible i atractiva la línia fèrria Alcoi-Xàtiva amb la seua renovació

0
SHARE

Societat Civil d’Alcoi i el seu Entorn (SCdA) porta demanant de manera clara i continuada la millora urgent i de calat al servei de transport de viatgers de la línia fèrria Alcoi-Xàtiva. També s’ha reivindicat la necessitat tant de renovar la via com de millorar el seu traçat, o la d’elaborar un estudi de viabilitat sobre la continuació cap a Alacant.

Es tracta de potenciar i completar aquest eix ferroviari entre València i Alacant a través de les Comarques Centrals Valencianes. A mitjans del passat mes de maig, el col·lectiu va presentar davant dels organismes ADIF i Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) una proposta de variants localitzades de traçat al tram de la línia que voreja l’embassament de Bellús.

Proposen que es materialitzen dins del marc de les dues actuacions que ja estan en marxa per a la millora de la línia: per una banda la renovació de la línia, les obres de la qual ja s’han adjudicat fa un més i previsiblement començaran el proper mes de setembre; per altra, el conveni entre ADIF i la CHX, l’objectiu bàsic del qual és que es puga aprofitar la totalitat de la capacitat de l’embassament, sense que això perjudique la estabilitat del ferrocarril en alguns punts, com passa a actualitat.

Cost de la proposta

El cost total dels treballs que proposa l’ens ascendiria a uns 205 milions d’euros si s’inclou la posterior electrificació. Les tres possibles variants de traçat plantejades passarien bé per La de la Pobla, bé per Benigànim o bé per Montaverner. Hi ha una quarta possible variant que és la de Benigànim, “que també creiem que ha de ser estudiada a mitjà termini”, resa el comunicat remès per SCdA.

Per a curt termini “només estem plantejant propostes que es puguen incorporar a nivell de modificació i reenfocament en l’elaboració d’un projecte de resolució de les interferències sobre l’embassament de Bellús, on ja hi ha tècnics treballant”, afirma el text.

Tres opcions

Així, a La Pobla es proposa que no s’executen cap dels treballs previstos al projecte de renovació en els 3,57km que formen aquest llaç. De tota manera, el que preveu ADIF és tornar a desmuntar aproximadament la quarta part del que ja s’ha renovat per executar en una 2a fase les millores de drenatge als barrancs de Torrella i Forcall.

“Nosaltres preferim mantenir una mica més de temps la infraestructura i la via actual en servei fins que es facen aquests altres treballs, però ja modificats i ampliats amb el disseny previ d’una variant global amb radis molt més amples i uns dos km més curta”. La proposta, afirmen des de SCdA, “tan sols requereix un 0,8% més de la inversió global prevista. Això, afegit als avantatges que té respecte al manteniment del traçat actual, suporta la nostra convicció que difícilment se’l pot contestar negativament a aquesta proposta”.

Pel que fa a la variant de Benigànim, la proposta és anàloga amb la diferència que requereix una inversió addicional més quantiosa, en no haver-ne cap interferència amb l’explotació de l’embassament de Bellús, concretament del 5%. Pel que fa a la possible variant de Montavener, “entenem que procedirà donar-li prioritat respecte a la de Benigànim, si als estudis del conveni ADIF- CHJ, s’ha conclòs que també cal substituir els ponts del ferrocarril sobre els afluents de Micena i Rafalganin per altres de més diàfans”.

Aquesta darrera proposta no ha sigut estudiara per l’ens, ja que no disposa dels documents que la especifiquen. Per tant, “hem sol·licitat que abans de procedir a la signatura de l’acta de replanteig de les obres de renovació, se’ns conteste, de manera justificada, a les propostes anteriors presentades. També que, un mes abans de la suspensió del servei de viatgers per executar la renovació, estiga perfectament organitzat el servei alternatiu d’autobusos i que s’haja publicitat i informat la població. Per últim, que RENFE encarregue ja un estudi de la demanda en funció de freqüències, temps de recorregut, material mòbil i parades, partint d’un escenari amb una via ja renovada i amb les variants sol·licitades ja executades”, conclou la nota de premsa.