Home Alcoi Trànsit, begudes alcohòliques i paper a les Entrades, principals condicionants de les...

Trànsit, begudes alcohòliques i paper a les Entrades, principals condicionants de les Festes de Moros i Cristians a Alcoi

0
SHARE
Imatge d'arxiu de la interpretació de l'Himne de Festes d'Alcoi.

L’Ajuntament d’Alcoi ha emés un ban en què es detallen la regulació de tots aquells aspectes de la ciutat que, previsiblement, es veuran alterats per les pròximes Festes de Moros i Cristians en Honor de Sant Jordi. Entre molts altres aspectes indica que el dissabte 20 d’abril hauran de romandre buidades de mobiliari o elements que puguen constituir un obstacle, els carrers per les quals discorre tant l’Entrada com la Diana, per motius de seguretat i evacuació.

Així mateix, i per raons de seguretat i ordre públic, durant les Entrades de Moros i Cristians, aquelles activitats que disposen de finestres habilitades per a la venda de begudes, que recaiguen als carrers o caps de carrer on discorre la desfilada, no podran fer ús de les mateixes en cap concepte, havent d’utilitzar l’accés normal per a l’atenció al públic.

Aquest ban també detalla que està prohibit l’estacionament de vehicles en la totalitat dels carrers de circuit de Festes delimitats pels talls de trànsit. Els accessos pel Pont de Sant Jordi, Viaducte, Capellà Navarro, Alcassares, País Valencià i Pont Vell de Sant Roc estaran tallats excepte per a càrrega i descàrrega dels vehicles autoritzats i dins de l’horari permés. Aquesta prohibició es fa efectiva especialment en la plaça Pintor Gisbert, del 20 al 22 d’abril.

Policia amb potestat per a sancionar

El ban autoritza la Policia Local a actuar com procedisca en cada cas, si es detecta la instal·lació no autoritzada d’altaveus en la via pública, o la reproducció de música en els locals o en la via pública, encara que estiguen autoritzats, el volum de la qual puga molestar als veïns o interferir en actes de festes programats, especialment durant les entrades, les processons, així com en la desfilada de bandes.

El document recorda que està prohibit llançar a la via pública tovallons de paper o similars, especialment en les desfilades del dia 20 d’abril, pel risc de relliscades i caigudes per a vianants o cavalls. Considerant-se falta lleu l’abocament de qualsevol element diferent del confeti de 15 mm. de diàmetre màxim o a les serpentines.

Begudes alcohòliques

La llei de la Generalitaten quant a Salut de la Comunitat Valenciana prohibeix el consum de begudes alcohòliques en la via pública excepte que l’autoritat local ho autoritze en festes patronals. L’Ajuntament d’Alcoi l’autoritza i tal com diu el text normatiu, “s’hauran d’adoptar les mesures necessàries que garantisquen el compliment de la prohibició de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques pels menors d’edat i de les altres prohibicions establides en aquesta llei”.

El ban parla d’altres aspectes a tindre en compte com els espectacles pirotècnics o la prohibició d’ús de drons en zona de concentració de persones, excepte els dels Cossos de Seguretat de l’Estat i aquells que compten amb els deguts permisos. Finalment, recorda el deure de mantindre els terrenys, solars, edificis, construccions i instal·lacions en condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat, sent els únics responsables dels danys que pogueren produir-se els propietaris d’aquests.