Home Alcoi Alcoi denúncia que les línies elèctriques de la planta fotovoltaica prevista a...

Alcoi denúncia que les línies elèctriques de la planta fotovoltaica prevista a Benifallim violen la protecció d’espais naturals de la ciutat

0
SHARE
Plaques solars al terme municipal de Xixona.

L’Ajuntament d’Alcoi mostra la seua preocupació per la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica a Benifallim i la seua corresponent línia d’evacuació aèria, que afectaria els termes municipals de Penàguila i especialment d’Alcoi, després que la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, haja emés un informe d’impacte ambiental favorable al respecte.

Malgrat que encara no existeix una aprovació definitiva i encara que aquest és només un més dels diferents informes recaptats pel Servei Territorial d’Indústria -organisme encarregat d’autoritzar el projecte-, al Consistori alcoià li sorprén que la Conselleria de Medi Ambient l’avale, obviant així un contundent informe contrari emés per la Regidoria de Transició Ecològica i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi.

En aquest document, els tècnics municipals consideren que el projecte -tal com està plantejat pel promotor-, tant pel que respecta a la ubicació de la planta fotovoltaica com de la línia elèctrica, no és viable, “tal com s’ha informat i justificat en diverses ocasions” -afirma el comunicat municipal-. També incideix en què els criteris oferits per a justificar el projecte “poden respondre a altres factors, que no són ambientals ni paisatgístics, com ara la disponibilitat dels terrenys, els drets de connexió únicament amb la subestació del Polígon Santiago Payá d’Alcoi, etc…”.

Figures de protecció

L’informe emés per la Regidoria de Transició Ecològica assenyala, entre altres coses, que el traçat de la línia d’evacuació afecta a la Zona III Forestal de protecció hidrològica i connexió biològica del Barranc de la Batalla, inclosa en el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Carrascar de la Font Roja.

Igualment, afectaria a una Àrea Prioritària definida per la pròpia Generalitat per a la protecció de l’avifauna, contra la col·lisió i electrocució. En aquest sentit, s’esmenta expressament l’article 68.2 del PORN de la Font Roja, que indica que el pas de noves línies elèctriques que no discórreguen pels corredors d’infraestructures, com és el cas, hauran d’executar-se obligatòriament soterrades.

Línia elèctrica “no viable”

Altres afeccions detectades o que no consta que estiguen correctament justificades tenen a veure amb la valoració d’impactes sobre el sòl, sobre la vegetació, sobre la fauna, les Àrees Protegides, la socioeconomia o el Patrimoni Cultural. Conclou l’informe que “la línia de conducció elèctrica projectada, al seu pas pel terme municipal d’Alcoi, es considera no viable”.

També s’analitzen les contradiccions existents en l’estudi de tala i desbrossament, de les quals es dedueix que “l’àrea forestal afectada és major que la reflectida”. Respecte a l’Estudi d’Integració Paisatgística presentat per l’empresa, la Regidoria de Transició Ecològica d’Alcoi incideix en què no s’han valorat els desbrossaments de la vegetació que s’hauran de realitzar en terrenys forestals. Tampoc es concreta la vida útil de la instal·lació ni sembla tindre’s en compte l’afecció a Béns d’Interès Cultural (BIC) que es veurien afectats, entre altres qüestions.

El Molinar

Respecte al BIC d’El Molinar, l’informe de Medi Ambient subratlla que la legislació autonòmica atorga la màxima protecció als paisatges reconeguts per una figura relativa a espais naturals o patrimoni cultural, com és el cas d’El Molinar. Afegeix que, en cap cas, s’ha valorat l’impacte paisatgístic sobre aquest BIC, ni com s’afecta el paisatge percebut des d’ell o des dels diferents punts d’observació.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Alcoi ha sol·licitat en diverses ocasions a l’empresa promotora que modifique el projecte perquè la línia d’evacuació elèctrica no discórrega per damunt del conjunt de fàbriques d’aquest conjunt. Malgrat això, “totes les propostes de traçat presenten bàsicament el mateix recorregut”, segons indica un altre informe, en aquest cas del Museu Arqueològic Camil Visedo, que insisteix en la “afecció negativa” sobre el camp visual del conjunt arqueològic industrial, inclòs en l’Inventari de Béns Protegits del Ministeri d’Educació Cultura i Esport.

Tal com explica la Regidora de Medi Ambient i Transició Ecològica, Teresa Sanjuán, “l’Ajuntament d’Alcoi valora i impulsa les iniciatives destinades a fomentar la producció i l’autoconsum d’energies alternatives, com la fotovoltaica. Això no significa un xec en blanc, que passe per alt projectes que no estan correctament plantejats o que comporten conseqüències negatives. El Consistori seguirà de prop aquest procés i en qualsevol cas, vetlarà per garantir que el traçat d’aquesta línia no afecte el nostre entorn o al nostre patrimoni”.

Antecedents

Aquest tipus d’iniciatives relacionades amb la proliferació d’energies renovables està experimentat un enorme augment en superfícies de bona part de les localitats de la muntanya alacantina. Algunes amb mobilització social en la seua contra. Cosa que ja ha ocorregut abans, amb les molinetes d’energia eòlica que finalment van ser aturades per posar en perill bona part dels espais naturals de l’Alcoià, El Comtat i la Foia de Castalla.