Home Alcoià Aprovada la contractació de la gestió de residus orgànics per a les...

Aprovada la contractació de la gestió de residus orgànics per a les properes dos dècades a l’Alcoià-Comtat

0
SHARE
Imatge d'arxiu d'una de les Juntes Generals del Consorci Terra a la Diputació d'Alacant.

Aquest divendres 10 de març culmina el procés iniciat de forma unànime per tots els membres del Consorci Terra amb l’aprovació de la contractació de la concessió del servei de ‘Gestió de les instal·lacions de valorització i eliminació’ de Pedra Negra, gràcies a la qual els municipis podran disposar d’unes instal·lacions modernes, que actualment estan obsoletes, i transformar-les així en motor d’economia circular de la nostra província.

La Junta General del Consorci Terra celebra, per tant, una sessió de gran transcendència, ja que marcarà l’esdevenir de l’entitat les dues properes dècades. Sobretot destaca a l’ordre del dia el ja esmentat expedient de contractació. Alhora, està previst que s’aprove l’avantprojecte d’expropiació de la planta de tractament i eliminació de Pedra Negra, pas imprescindible perquè es puga dur a terme el projecte de gestió.

Instal·lacions privatitzades en 2015

Aquesta instal·lació, que era propietat d’una empresa pública, va ser privatitzada el maig del 2015, cosa que obliga a aquest procés expropiatori per recuperar el control de la gestió. Va ser el desembre del 2021 quan la Junta General va aprovar definitivament el projecte de gestió, després d’una extensa tramitació administrativa des de la votació unànime de l’estudi de viabilitat el 2017, passant per l’aprovació inicial unànime i diversos informes preceptius favorables com el de la Junta Superior de Contractació administrativa.

El projecte de gestió permetrà disposar d’instal·lacions acords a exigències de la normativa actual, i ha comptat sempre amb un ampli consens per part de totes les administracions implicades, és a dir, els 37 ajuntaments que integren el Consorci, així com els representants de la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.

Un punt important a tenir en compte és que, amb l’expropiació de la instal·lació de Pedra Negra i l’adjudicació del servei, es pot optar a línies de finançament europees, estatals i autonòmiques, com ja ha passat amb la recent concessió de 740.000€ de fons Next Generation UE, addicionals als 2 milions i mig consignats per al Consorci per part de la Generalitat Valenciana, fet que implica un menor esforç econòmic per als municipis.

La prioritat de la contractació del servei és adaptar les instal·lacions de valorització i eliminació per donar servei als municipis de la seua àrea de gestió, complint les exigències del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) i la normativa europea d’economia circular i gestió de residu. Aquestes inversions a la planta busquen impulsar la consecució dels objectius de reciclatge i valorització i, per descomptat, evitar el dipòsit en abocador.

Tractament d’orgànica per a 20 anys

Una vegada adjudicat, tindrà una vigència de 20 anys, més 2 anys de període transitori per a la redacció de projectes, l’obtenció de llicències i altres autoritzacions, així com la construcció de les noves instal·lacions necessàries. Les actuacions contemplen crear una passarel·la de visites; noves naus de compostatge de la matèria orgànica per donar servei a la recollida selectiva daquesta fracció; també es preveu construir una nova depuradora de lixiviats; una nova planta d’aprofitament de biogàs per a la generació d’energia; i fins a dues noves cel·les d’abocador.

Mitjançant aquestes actuacions s’evitaran molèsties, s’aconsegueix la modernització de planta i es fomenta la recuperació de materials evitant l’entrada de residus a abocador. Altres reformes contemplades al projecte afecten a la urbanització, els serveis generals i les instal·lacions auxiliars -com ara tractament d’aigües, desodorització, camins d’accés i edificis administratius i de serveis-.

Així mateix, es preveuen millores en el control d’accessos i bàscula, a l’aula ambiental i a la nau de triatge, amb la construcció d’un nou fossat de recepció i el tancament de la platja de descàrrega. Els tipus de residu que es gestionaran a la planta de valorització són els residus de fracció orgànica de recollida separada, els de fracció resta o tot un, els vegetals i poda, i altres residus d’origen de domèstic.