Home Alcoi La Rosaleda i la Plaça Benissaidó: cara i creu dels projectes per...

La Rosaleda i la Plaça Benissaidó: cara i creu dels projectes per executar a la ciutat d’Alcoi

0
SHARE
Estat de la Plaça Benissaidó d'Alcoi després de les obres.

El concurs per a dur a terme el projecte constructiu per a reforma de l’edifici d’aparcaments subterranis i reposició de zona verda en la seua coberta en la plaça de la Constitució (La Rosaleda) d’Alcoi per a complir amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha quedat desert. És una de les conseqüències de l’augment dels preus, que ha deixat obsolets molts projectes a totes les localitats. Les empreses no volen assolir aquestes construccions en no estar garantit el marge de beneficis.

La licitació de l’obra es va aprovar el mes de desembre passat, comptant amb un informe tècnic que viabilitzava l’execució del projecte redactat en 2020, en considerar que la pujada del preu d’algunes partides per l’increment de materials com a ferro i ciment, podien veure’s compensades amb la resta de partides i en tot cas repercutint en una reducció en el percentatge de baixes oferides pels licitadors.

Havent expirat el termini i al no presentar-se cap empresa, fet que ve succeint en les licitacions públiques de grans projectes de totes les administracions, l’Ajuntament ha iniciat l’expedient per a la revisió de preus sobre el projecte, amb la intenció sempre de complir amb la legalitat amb el menor cost possible per a la ciutadania. Tot i això, aquesta actualització suposarà una elevació substancial del cost de l’actuació, que tenia un pressupost base de licitació de 2.438.066,73 euros, amb un termini d’execució de 10 mesos.

L’objectiu és que tots els tràmits es realitzen en el menor termini de temps, i poder licitar de nou l’obra amb la previsió que estiga adjudicada a l’estiu.

Amb aquesta actuació es pretén donar compliment a la sentència generant en aquesta àrea un jardí que complisca amb les especificacions relatives a zones verdes i amb les normatives d’accessibilitat pertinents. Les obres bàsicament consistiran en la demolició del forjat de coberta per a la seua nova execució conforme les noves sol·licitacions estructurals -capa de terra de 80 cm i arbratge-, així com el reforç de tots els elements estructurals, des de pilars fins a llosa de fonamentació i inclourà la zona verda corresponent.

Obres a la Plaça Benissaidó

D’altra banda, ja han finalitzat les obres de reurbanització de la Plaça de Benissaidó, en el barri de la Zona Nord, que van ser adjudicades per un import de 224.673,36 euros. L’empresa adjudicatària va presentar una oferta que no sols rebaixa en quasi 20.000 euros el preu base de licitació sinó que a més incorpora dues millores, com són el subministrament i col·locació de 18 braços en façana amb la senyera d’Alcoi, així com el subministrament i col·locació de 2 columnes i les seues corresponents lluminàries. Aquesta millora està valorada en 30.945,50 euros i és l’única cosa que falta per a acabar l’obra.

Els objectius d’aquesta actuació són renovar un espai urbà deteriorat i que, a efectes pràctics, no satisfà ni al trànsit vehicular ni al per als vianants. El projecte que sorgeix d’un procés participatiu que ha anat desenvolupant-se i modificant-se durant aquests últims dos anys, comptant amb les aportacions dels veïns. Ha dotat a aquest espai de 49 places d’aparcament per a vehicles lleugers, incloses dues places de mobilitat reduïda, ha creat una zona per als vianants i una altra per al gaudi i la convivència de veïns, que disposa d’una illeta central. La intervenció ha inclòs l’ampliació i millora de la xarxa de clavegueram i drenatge, així com la renovació de voreres i calçades.