Home Cocentaina Cocentaina recupera la torre i el tram de muralla del Portal de...

Cocentaina recupera la torre i el tram de muralla del Portal de l’Àngel per a convertir-los en recurs patrimonial

351
0
SHARE
Imatge del Portal de l'Àngel, part de les restes de la Muralla de Cocentaina.

Des de l’Ajuntament de Cocentaina s’han encetat ja de les obres per tal de recuperar un tram de muralla i una torre d’aquesta, concretament als carrers Pintor Borràs i Rector Montagut. És una intervenció que ve determinada com a prioritària dins del Pla Director de la Muralla, que es va aprovar provisionalment a Plenari extraordinari en abril, i que busca protegir aquest element patrimonial històric de la capital del Comtat.

La part inicial de l’actuació es centra en l’enderroc dels habitatges adossats a la muralla y d’altre que presenta al seu interior la Torre, que segons els primers estudis arqueològics que es van realitzar. Aquest darrer sembla estar en bon estat de conservació i manté encara la volta característica i diferents elements arquitectònics que no s’han pogut recuperar en altres torres de característiques similars.

La següent fase del projecte consistirà en la recuperació i restauració dels diferents elements patrimonials, així com la reurbanització de la zona per tal de posar en valor la torre com el llenç de muralla perquè puga ser un nou recurs turístic per al municipi.

La tècnica municipal de patrimoni estan fent el corresponent seguiment arqueològic, per tal de documentar i protegir qualsevol element d’interés i assegurar-se que l’enderroc dels elements aliens al Bé d’Interés Cultural no pateixen ningun desperfecte.

Enderrocaments subsidiaris al Raval

En breu s’iniciarà també la demolició d’altre immoble que presenta un avançat estat de deteriorament a la zona del Raval. Aquesta actuació, al carrer La Verònica, és una més de les que ha dut a terme l’Ajuntament de forma subsidiària, davant l’absència de resposta dels seus propietaris als requeriments que se’ls han fet per tal d’evitar riscos.

L’Ajuntament actua de forma subsidiària per evitar el perill que aquests habitatges puguen causar al veïnat o la via pública, després d’un llarg procés de requeriments als propietaris per tal de que executen les obres i es responsabilitzen de les seues propietats.

En aquests casos en que l’Ajuntament executa les obres de demolició o de recuperació de l’estabilitat de les vivendes, s’intenta evitar el perill que puguen causar les mateixes al veinat o a la via pública, passant la despesa econòmica als propietaris, ja que el solar resultant continua sent propietat privada.