Home Destacats Ibi aprova el Reglament de Productivitats i Gratificacions que normalitza els pagaments...

Ibi aprova el Reglament de Productivitats i Gratificacions que normalitza els pagaments als funcionaris municipals

0
SHARE
Treballadors municipals de l'Ajuntament d'Ibi.

El ple municipal ordinari celebrat aquesta setmana a l’Ajuntament d’Ibi ha aprovat el ‘Reglament sobre criteris relatius al reconeixement, determinació i assignació del complement de productivitat i de les gratificacions extraordinàries als empleats públics’, mitjançant el qual regularitzarà el pagament de productivitats i gratificacions al Consistori conforme a llei.

Aquest reglament cerca donar seguretat jurídica als treballadors i incentivar un millor servei al ciutadà. L’acord ha tirat endavant amb els vots a favor dels grups municipals PSOE i Som Ibi i l’abstenció de la resta. Amb l’aprovació definitiva d’aquest document -que s’ha pactat anteriorment amb els representants sindicals de la plantilla municipal-, s’obri un nou marc normatiu que assegura un tracte equitatiu al conjunt dels treballadors i que regula, amb criteris clars i objectius, l’assignació d’aquests complements salarials.

Sobre això, l’Alcalde d’Ibi i responsable de Recursos Humans, Sergio Carrasco, ha explicat que “aquest reglament hauria d’haver estat implementat des de fa anys”, i recorda que “és un dels compromisos a què es va arribar amb els treballadors municipals, recollit a el Pla de Xoc aprovat en ple fa uns mesos”.

Segons Carrasco, “el nostre objectiu era crear un marc reglamentari, d’acord amb la llei, que regule i controle aquest tipus de complements extraordinaris. Amb la seva aprovació s’obri un període de normalització que permet la feina en igualtat de condicions entre tots els treballadors i treballadores municipals, amb seguretat jurídica, i que redundarà en beneficis per als iberuts, ja que fomenta la millora en l’atenció al ciutadà permetent la realització de serveis extraordinaris”.

Objectius del Reglament

L’articulat del text explica que la productivitat està destinada a premiar l’interès, iniciativa o esforç amb què l’empleat exerceix la seva feina, d’acord amb uns criteris generals, comuns i objectius. Entre ells es troben la iniciativa, l’eficàcia i l’interès en l’exercici de la feina, la realització de serveis excepcionals, la realització de funcions amb responsabilitat addicional a les pròpies, la realització de funcions acumulades d’un altre lloc de treball, la disponibilitat en situacions sobrevingudes d’emergència o catàstrofe, la formació fora de l’horari de treball o la implicació en comissions, grups de treball, subvencions, etc…

D’altra banda, les gratificacions valoren el treball fora de la jornada habitual i els dies festius i la resposta de la plantilla a situacions sobrevingudes fora de l’horari habitual. El Reglament inclou la creació duna Comissió de Verificació i Seguiment que permeta controlar tots els aspectes vinculats als conceptes de gratificació i serveis extraordinaris.