Home Destacats Muro aprova el Pla Estratègic de Subvencions que permetrà a ens i...

Muro aprova el Pla Estratègic de Subvencions que permetrà a ens i associacions treballar sabent les ajudes de que disposen

383
0
SHARE
Imatge del darrer plenari celebrat a l'Ajuntament de Muro.

El Ple municipal de la vila de Muro ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions (PES) de l’Ajuntament per al període 2024-2026. L’objectiu d’aquesta ordenança és permetre una planificació real de les polítiques públiques de contingut subvencional desenvolupades en aquest document. Com a novetat, s’han introduït línies de subvenció nominatives, la qual cosa permetrà que les diferents entitats locals puguen planificar i posar en marxa les seues activitats coneixent per endavant el pressupost del qual disposaran.

En el present PES es comprenen les subvencions que es gestionaran i tramitaran des de les diferents àrees de l’Ajuntament. Dintre d’aquestes àrees, les subvencions aniran destinades a promocionar totes aquelles activitats que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns i veïnes de Muro: des d’activitats culturals fins a veïnals, passant per les esportives o les turístiques, entre altres.

El document inclou línies de nominatives que estaran previstes en el pressupost municipal de 2024, amb la intenció de facilitar el funcionament de diferents entitats de Muro, donant a conéixer així el beneficiari i la quantitat assignada.

Millor planificació

Amb l’elaboració d’aquest PES es pretén dotar l’Ajuntament d’un instrument de planificació de les polítiques públiques en matèria de subvencions. Des d’una perspectiva econòmica-financera, suposa un instrument de gestió més uniforme en el conjunt dels diferents departaments que permeten millorar l’eficàcia i l’eficiència de les subvencions, a més d’aportar transparència en l’accés a la informació pública.

L’Alcalde de Muro, Vicent Molina, ha destacat que “és un pla programàtic, per a res crea norma ni dret, però és fonamental disposar d’aquest document abans dels pressupostos d’un municipi, perquè així plasmem la nostra voluntat de les línies de subvenció tant de concessió directa com de concurrència competitiva”.

El regidor de Promoció Econòmica, Saul Serrano, ha volgut recordar que “teníem un pla que estava ja obsolet i hem treballant durant mesos per a poder traure aquest document amb el qual aconseguir la màxima eficàcia amb els recursos disponibles”. Així mateix, ha assenyalat que “és un pas endavant en el qual totes les entitats del món de l’associacionisme poden treballar des de principis d’any sabent la quantitat de la qual podran fer ús per a poder desenvolupar les seues activitats”.

Entrada en vigor

El PES és un document viu amb una efectivitats que queda condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions, la majoria de les quals provenen d’altres administracions. La present ordenança entrarà en vigor una vegada que haja transcorregut el termini establert en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.