Home Alcoià La planta de Pedra Negra a Xixona optimitzarà la valorització de residus...

La planta de Pedra Negra a Xixona optimitzarà la valorització de residus amb el nou contracte de gestió per 20 anys

300
0
SHARE
Plenari del Consorci Terra al Palau Provincial d'Alacant.

El Consorci Terra ha aprovat aquest dimecres 20 de deesmbre i per unanimitat l’adjudicació del contracte de gestió de les instal·lacions de valorització i eliminació de residus d’aquest pla zonal. L’empresa adjudicatària ha estat Prezero GR, amb una vigència de 20 anys, més 2 anys i 9 mesos de període transitori per a la redacció de projectes, l’obtenció de llicències i altres autoritzacions, així com la construcció de les noves instal·lacions necessàries a la planta de Pedra Negra, a Xixona.

En sessió ordinària celebrada al saló de plens de la Diputació Provincial, la totalitat dels integrants de la Junta General han donat llum verda al projecte més ambiciós abordat fins ara, ja que suposa la modernització de la planta de tractament i la seva adaptació a la nova legislació, cosa que permetrà la recuperació de materials per a la seva valorització, evitant que aquests vagen a abocador.

Així ho ha posat de manifest l’Alcalde d’Agost i el president del Consorci Terra, Juan José Castelló. “Hui hem fet un gran pas perquè suposa l’adjudicació definitiva del projecte de gestió a 20 anys. Això ens permetrà treballar millor gràcies a les noves instal·lacions i tenir preus més assequibles. El contracte també contempla accions d’educació ambiental per conscienciar la població i que cada cop reciclem més i recuperem més materials”, ha afirmat.

Adaptació de les instal·lacions a la llei

La prioritat és adaptar les instal·lacions de valorització i eliminació per a donar servei als municipis de la seua àrea de gestió, complint les exigències del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i la normativa europea deconomia circular i gestió de residu.

Aquestes inversions a la planta busquen impulsar la consecució dels objectius de reciclatge i valorització i, per descomptat, evitar el dipòsit en abocador. Aquesta adjudicació suposa, a més, ostentar el control directe de la instal·lació i de les entrades d’altres consorcis, en tornar a ser de titularitat pública.

Possibilitat d’accedir a més finançament

Un punt important a tenir en compte és que, amb l’expropiació de la instal·lació de Pedra Negra i l’adjudicació del servei, es pot optar a línies de finançament europees, estatals i autonòmiques, com ja ha passat amb la recent concessió de 740.000€ de fons Next Generation UE, o de partides pressupostàries anuals consignades per al Consorci per part de la Generalitat Valenciana, fet que implica un menor esforç econòmic per als municipis.

Entre les millores previstes s’inclouen: doble bàscula d’entrades per evitar embossos, doble alimentació de triatge per evitar parades, major nombre de recirculació de residus per recuperar més materials, control d’infrarojos per control predictiu d’avaries, aplicació d’eines d’intel·ligència artificial identificació de materials, plaques solars a les cobertes de naus, un ambiciós pla d’educació ambiental per a tots els municipis, laboratori de control de qualitat de compost i materials, sistemes de videovigilància i control d’olors en temps real, entre d’altres.

Les actuacions preveuen també la creació d’una passarel·la de visites; noves naus de compostatge de la matèria orgànica per donar servei a la recollida selectiva daquesta fracció; la construcció d’una nova depuradora de lixiviats; una nova planta d’aprofitament de biogàs per a la generació d’energia; la construcció d’un nou fossat de recepció, el tancament de la platja de descàrrega; i fins a dues noves cel·les d’abocador.

Millores addicionals

Altres reformes contemplades al projecte afecten la urbanització, els serveis generals i les instal·lacions auxiliars, com ara tractament d’aigües, desodorització, camins d’accés i edificis administratius i de serveis. Els tipus de residu que es gestionaran a la planta de valorització són els residus de fracció orgànica de recollida separada, els de fracció resta, els vegetals i poda, així com altres residus d’origen de domèstic.

D’altra banda, la Junta General també ha aprovat per unanimitat el pressupost per al 2024, les aportacions extraordinàries dels ajuntaments per al finançament del contracte del servei de tractament i eliminació de residus per al proper exercici i la plantilla de personal. Les instal·lacions de Xixona donen servei a la immensa majoria de les poblacions de l’Alcoià i El Comtat.