Home Alcoià Més del 18% dels usuaris d’Itineraris d’Inclusió Social aconsegueixen inserir-se en el...

Més del 18% dels usuaris d’Itineraris d’Inclusió Social aconsegueixen inserir-se en el mercat laboral a Alcoi

0
SHARE
Cartell dels programes d'itineraris d'inclusió a Alcoi.

Alcoi presta el servei del Programa d’Implementació d’Itineraris d’Inclusió Social dins en el marc de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. Des del programa es desenvolupa la prestació professional de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) amb una atenció social encaminada a la millora d’habilitats socials i personals per a la inclusió social.

Es tracta d’un instrument per a integració de persones titulars i beneficiàries de la RVI adaptat als diferents perfils de vulnerabilitat, moltes d’elles també beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), així com aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social que requereixen un itinerari, implementat en les entitats locals, a través d’unes unitats d’itinerari d’inclusió social.

El programa està format un equip de professionals que consta de 4 treballadors/es socials, un per cadascuna de les tres zones bàsiques de Serveis Socials d’Atenció Primària existents a Alcoi. També hi ha un altre fent les tasques de coordinació, estant situat en la zona bàsica; i 3 Tècniques d’Integració Social (TIS), que estan distribuïdes en cadascuna de les zones bàsiques de Serveis Socials d’Atenció Primària.

Actualment, a la ciutat d’Alcoi hi ha un total de 483 expedients actius de RVI en la seua modalitat de Renda de Garantia d’Inclusió Social (RGIS). Això suposa un total de 1149 persones beneficiàries d’aquestes ajudes, en les quals l’equip del programa d’implementació d’itineraris d’inclusió social de l’Ajuntament d’Alcoi està realitzant intervencions de caràcter social.

Resultats del programa

Cal ressaltar que aquest programa té com a objectiu general principal promoure la intervenció integral dels titulars i beneficiaris de la RVI. A més, com a objectiu específic pretén potenciar les habilitats socials i capacitats personals per a la inclusió social dels col·lectius vulnerables. Els resultats immediats dels participants indiquen que han finalitzat l’itinerari durant l’anualitat 2022 i 2023, un total de 87 persones. D’elles, 16 participants tenen una ocupació després de la seua participació.

Analitzant els resultats obtinguts amb el projecte des d’una perspectiva qualitativa, es pot concloure, en l’àmbit general , que tots els participants han complit l’objectiu de promoure la intervenció integral dels titulars i beneficiaris de la RVI, millorant la situació social de les persones en situació de risc o exclusió social i laboral a partir de la prestació professional oferida. Cal indicar que la major part dels participants segueixen en el programa, amb el que a data 31 de desembre de 2023 es continua treballant en l’itinerari de 412 persones.

A escala individual, les persones participants en el programa d’implementació d’itineraris d’inclusió social han comptat durant el 2023 amb el disseny d’aquelles accions que tenen com a finalitat millorar i afavorir la inclusió, amb el que això suposa en quant a suport, acompanyament, orientació, assessorament i planificació de projectes de vida.

Prioritat: l’adquisició de competències laborals

L’adquisició i desenvolupament de competències bàsiques per a la gran part dels participants en el programa ha sigut el gros del treball a realitzar, ja que molts d’ells, pel fet d’estar molt temps allunyats del món laboral o per pertànyer al col·lectiu de persones en situació o risc d’exclusió social, han perdut el referent en moltes d’elles.

A més de l’adquisició de competències i habilitats, intentant diversificar les mateixes i fer un apoderament integral de les persones participants, s’ha donat gran importància a la formació per a la millora de l’ocupabilitat, així com al fet que es puga oferir per part d’entitats responsables de la inserció laboral la intermediació i la creació d’ocupació.

“Aquest és un programa molt important perquè ajuda des de la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, si és el cas, unitats de convivència. A més, fomenta la seua participació en el procés d’inclusió social, amb caràcter periòdic. Per al nostre Govern, les persones són el primer i des de la regidoria de Polítiques Inclusives treballem per a poder ajudar a la inclusió social del número més gran possible de persones”, ha explicat la Regidora de Polítiques Inclusives, Aroa Mira.